Проекти

Клубове за наука и техника за ученици – 2008 г.

Проектът „Клубове за наука и техника за ученици” на фондация „Еврика” е финансиран и се реализира по Оперативна програма” „Развитие на човешките ресурси”, схема „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансирана от Европейския социален фонд Проектът се осъществява в партньорство с Национално средно общообразователно училище „София” – гр. София, 164 гимназия с преподаване на […]

Гражданските организации и повишаване на приноса им за по- добро бъдеще на талантите в науката и техниката – 2008

Проектът „Гражданските организации и повишаване на приноса им за по- добро бъдеще на талантите в науката и техниката” на фондация „Еврика” е финансиран и се реализира по Оперативна програма ”Административен капацитет” ОПАК. Експерти в действие, процедура – „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”, съфинансирана от Европейския социален фонд Проектът се осъществява в партньорство […]

Проект „Нови знания-нови възможности” на фондация „Еврика”

Осъществен е с финансовата помощ на Държавната агенция за младежта и спорта на основание заповед №РД 09748/11.12.2007 г. на председателя на ДАМС В края на 2007 година фондация „Еврика” получи финансиране от Държавната агенция за младежта и спорта за реализацията на проект „Нови знания – нови възможности”. Този проект е разработен от фондацията в партньорство […]