ХVIII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Фондация „Еврика“

ОБЯВЯВА

ХVIII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той е включен в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления. Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 27 май 2016 година. Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса.
Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр на авторите.