Програма „Пътят на децата и младежите към науката“

От началото на 2014 година стартира съвместната програма „Пътят на децата и младежите към науката“ на Българската академия на науките, Съюзът на учените в България и фондация „Еврика“. Тя беше създадена, за да обедини усилията на организациите и да активизира дейностите им за приобщаване на младото поколение към науката и технологиите на новото време и подпомагането на развитието на творческите способности на младите хора.
Правим първите стъпки за изпълнение на добрите ни планове и намерения. Подготвили сме гостуване на известни български учени в училищата на България. За тези посещения предлагаме не само имената на учените, които ни подкрепиха и са готови да протегнат ръка на учениците, но и теми, по които да се поговори открито и разбираемо и да започнем заедно да търсим нашето място в тези области на науката и технологиите.
Това са нашите първи предложения:
1. Акад. Кирил Боянов
История на българската изчислителна техника
2. Акад. Александър Александров
Възстановяване на естествените екосистеми
3. Акад. Васил Сгурев
Проблеми на иновационно- технологичното развитие
4. Акад. Тодор Николов
Застрашената земя (Човешкото вмешателство, климатичните промени, геодинамичните опасности)
5. Акад. Ячко Иванов
Интелигентни материали и структури
Новите материали и устойчивото развитие
6. Акад. Георги Марков
България и Балканският съюз срещу Османската империя (1912- 1913)
7. Акад. Константин Косев
Левски и възкресението на България
8. Чл. кор. Атанас Атанасов
Населението на България- накъде?
9. Чл. кор. Атанас Ковачев
Градоустройството и архитектурата в България в началото на 21-век
10. Чл. кор. Васил Проданов
Глобалната криза и накъде върви съвременния свят
11. Чл. кор. Георги Младенов
Нанотехнологии
Възстановяеми източници на енергия
12. Чл. кор. Иван Загорчев
Вещество, движение, време, живот: тайни на планетата Земя
Геоложки рискове на съвременността
13. Чл. кор. Христо Цветанов
Полимерите в съвременната медицина
14. Чл. кор. Чавдар Руменин
Когато невъзможното става възможно и неочакваното- очаквано
15. Проф. Христо Пимпирев
Българските експедиции на Антарктида
16. Доц. Леандър Литов
Бозонът на Хигс или как се ражда масата
4% Вселена. Кога и как е възникнал света
17. Доц. Таня Иванова
Има ли живот на Марс
За историята и постиженията на българските космически изследвания
18. Доц. Славчо Ушев
Основни източници на облъчване на човека

За да се осъществи срещата с тези български учени е необходимо да изпратите заявка във фондация „Еврика“ , в която да запишете кога бихте искали да ги поканите на гости в училище. По коя от посочените теми бихте искали да говорите с тях и да чуете техните беседи, специално подготвени за срещите им с учениците. Запишете и кой ще е координатор на тази инициатива с неговите адреси и телефони, за да се свържем с него. Заявката трябва да бъде от името на Директора на училището или от Научния ръководител на клуба за наука и техника, ако той ще е домакин на срещата. Ние ще се свържем с Вас и в работен порядък ще изясним изискванията за подготовката на срещата.

Фондация „Еврика“
София, бул. „Патриарх Евтимий“ 1
e-mail: office@evrika.org
тел. 981 51 81, 981 54 83, 981 37 99