ПРИКЛЮЧИ ХVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”

Специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди както следва:

Kosmos-2015-1
А. За идеи за научни и технически експерименти:
• Първо място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Ирена Димитрова Димитрова, Борислава Пламенова Борисова, Цвета Желязкова Коджабашева и Кристиана Боянова Момчилова от Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, гр. Варна с научен ръководител д-р Веселка Радева за научна разработка на тема „Откриване и изследване на извънслънчеви планети чрез мрежа от малки космически телескопи”;
Присъждат се две втори награди на:
• Второ място – диплом и предметна награда на Томислав Христофор Скандалиев от ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил с научен ръководител Христофор Иванов за научна разработка на тема „Зелени технологии за екологично преобразяване на аерокосмическата техника”;
• Второ място – диплом и предметна награда на Денис Олегов Милчев от ТПГ „Никола Вапцаров“, гр. Радомир с научни ръководители Мариана Коларска и Катерина Иванова за научна разработка на тема „Космическа станция NEW LIFE“;
• Трето място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Денислав Людмилов Кирилов, Мелани Ефтимова и Даниел Велинов от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил с научни ръководители Антон Сотиров и Росица Везенкова за научна разработка на тема „Космически дистанционни методи за изследване на замърсяването на почви и седименти”.
Поощрения:
• Димитър Руменов Фердинандов от СОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив с научен ръководител Елена Тодорова Божинова-Стефанова за научна разработка на тема „Аз управлявам Мисия Марс“;
• Станимира Станимирова Стойчева от СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево с научен ръководител Росица Конова за научна разработка на тема „Заплаха ли е естественият ни спътник?.

Б. За космически модели и макети:
• Първо място – диплом и предметна награда на Карла Кристиянова Стоянова от 22 СОУ „Георги Стойков Раковски“, гр. София с научен ръководител Татяна Каменова за изработване на макет на Японска Космическа Сонда AKATSUKI – Venus Climate Orbiter – Planet – C;
• Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Ема Любомирова Капнилова, Габриела Бисерова Иванова и Зорница Иванова Николова от СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“, гр. Русе с научен ръководител Румяна Билчева-Георгиева за изработване на модел на Земята и Луната;
• Трето място – диплом и предметна награда на Стела Златкова Калайджиева от СОУ „Васил Дечев““, гр. Чепеларе с научен ръководител Тодора Балджиева за изработване на макет на Национална астрономическа обсерватория – Рожен.
Поощрения:
• Колектив в състав: Иванина Добринова Добрева и Цветелина Иванова Белишка на 12 години от СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище с научен ръководител Теменужка Хаинова за изработване на макет на тема: „Земята – най-желаната планета в Слънчевата система“;
• Николай Николаев Тодоров на 12 години от ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен за изработване на макет на космически станции;
• Мариян Ангелов Петков на 15 години от СОУ „Народни будители“, гр. Брацигово за изработване на макет на ракета;
• Виктория Христова Янкова на 12 години от НСОУ „София“ с научен ръководител Светла Кирилова за изработване на макет на Слънчева система;
• Йорданка Йорданова Василева на 14 години от ОУ „Г.С.Раковски“, село Болярци, община Садово с научен ръководител Денис Чилингиров за изработване на макет на създадена от хората колония на чужда планета;
• Анета Иванова Дамбулева на 14 години от ОУ „Г.С.Раковски“, село Болярци, община Садово с научен ръководител Денис Чилингиров за изработване на макет на Космически град.

В. За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други:
• Първо място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Адем Азин Менк и Рифат Чолаков от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Карамфилка Патинова за изработване на филм на тема „Първият човек на луната“;
• Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Илина Ангелова Зайкова и Стефка Владимирова Москова от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Ирина Горанова за разработване на проект на тема „Слънчевата система – наш галактичен дом“;
• Трето място – диплом и предметна награда на Боряна Павлинова Савова от Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София за компютърна рисунка на тема „Дом в Космоса“.
Поощрения:
• Георги Георгиев Йоков от ПМГ „С. П. Корольов“, гр. Благоевград с научен ръководител Нели Мирчева за разработване на сайт на тема „Космосът – място за живот”;
• Елена Пеева Йорданова на 12 години от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас с научен ръководител Даниела Свиленова за разработване на проект на тема „Планети джуджета и спътници“;
• Колектив в състав: Кристина Костадинова Попова и Марина Петрова Гълъбова от Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Агнеса Калайджиева за разработване на проект на тема „Слънчева система“;
• Йоана Кирилова Караатанасова от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Истината е някъде там……Космоса?“;
• Хрисимир Момчилов Георгиев от Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив с научен ръководител Ганка Лавчева за компютърна рисунка на тема „Космосът през моите очи“;
• Колектив в състав: Виктор Антонов Сотиров на 10 години и Красимир Антонов Сотиров на 8 години от НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил с научен ръководител Антон Сотиров за разработка на тема „Светлинни зрителни ефекти при Слънчево затъмнение и Супер луна“.
Kosmos-2015-2
Г. За литературни творби:
• Първо място – диплом и предметна награда на Мартина Мартин Георгиева от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово с научен ръководител Красинела Георгиева за разказа с илюстрации „П пътешествие със светлинния лъч”;
• Второ място – диплом и предметна награда на Димитър Траянов Горанов от Професионална гимназия по електроника и електротехника, гр. Пловдив с научен ръководител Ганка Лавчева за есе на тема „Човекът и Космосът“;
• Трето място – диплом и предметна награда на Давид Станислав Мавродиев от 88 СОУ „Димитър Попниколов“, гр. София с научен ръководител Вера Бебова за стихотворението „Мечта“ и разказа в рими „Божества в Космоса“.
Поощрения:
• Светозар Шандор Братанов от СОУ „Васил Левски“, гр. Кула с научен ръководител Галя Даскалова за есе на тема „Ако имах криле….какво е за теб личният полет“;
• Димо Кръстев Деспов от ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград за разказа „Космическа приказка“;
• Атанася Атанасова Танева от ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Петрич за разказа „Принцът и звездичката“;
• Димитър Димитров Нейков от ЧСОУ „Българско школо“, гр. София с научен ръководител Вяра Николова за стихотворението „Космическа легенда“;
• Синем Хюсмен Исмаил от Клуб „Журналист“ при ОДК – Шумен с научен ръководител Валя Динева за разказа „Спор“;
• Ивана Николаева Тошкова от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна за разказа „Космос“.

Д. За рисунка:
• Първо място – диплом и предметна награда на Селяй Фердес Ахмед на 15 години от НГПИД „Акад. Дечко Узунов“, гр. Казанлък с научен ръководител Ивелина Гинева за рисунка на тема „Човешката мечта за Космоса“;
• Второ място – диплом и предметна награда на Ниа Ивова Палешникова на 13 години от МГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик с научен ръководител Светлозара Кузева за рисунка на тема „На един балон разстояние“;
• Трето място – диплом и предметна награда на Александър Младенов Гинчев на 14 години от СОУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали с научен ръководител Веселин Тенчев за линогравюра на тема „Изпращане в Космоса – първите стъпки към бъдещето“.
Kosmos-2015-8
Поощрения:
• Виктория Илиева Митова на 14 години от Второ ОУ „Христо Смирненски“, гр. Сандански с научен ръководител Димитрина Шишнева за рисунка на тема „Реално и вълшебно“;
• Гизем Джошкунова Тахсинова на 13 години от СОУ „Христо Ботев“,село Паисиево, община Дулово с научен ръководител Сечкин Хаджъсюлюш за рисунка на тема „Българска колония на Марс“;
• Драгомир Тодоров Друмев на 15 години от СОУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян за рисунка на тема: „Човекът е Космос – Космосът е в човека“;
• Галина Христова Дзанева на 17 години от Школа по изобразително изкуство „Живопис“ към Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски“, гр. Казанлък с научен ръководител Галя Иванова;
• Виктория Николаева Иванова на 12 години от СОУ „Отец Паисий“, гр. Самоков с научен ръководител Лалка Чавдарова;
• Мартин Любомиров Любенов на 17 години от СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево с научен ръководител Росица Конова за рисунка на тема „Човекът под похлупака“.
ЗАБЕЛЕЖКА:Тържественото награждаване на лауреатите от конкурса ще се състои в Националния политехнически музей около Деня на народните будители – 1 ноември, като за точната дата и час ще Ви информираме своевременно.
Kosmos-2015-3

Kosmos-2015-5

Kosmos-2015-6

Kosmos-2015-7