25 години фондация „Еврика“. Връчване на наградите „Еврика” за 2014 година

На 29 януари 2015 г. от 18,00 часа в НДК се състоя тържество, посветено на 25 годишнината от създаването на Фондация „Еврика“ и награждаване на лауреатите на наградите на фондация „Еврика” за 2014 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Тържеството се проведе под патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.
Foto1Тържествената церемония бе открита и ръководена от г-жа Боряна Кадмонова, Изпълнителен директор на фондация „Еврика“.

Официални гости на тържеството бяха:
• Г-н Петър Кънев- Председател на Комисията по икономическа политика и туризъм на 43-то Народно събрание
• Проф. Костадин Костадинов- заместник министър на образованието и науката
• Проф. Камен Веселинов – Председател на Националното Патентно ведомство на Република България
• Проф. Иван Кралов – зам. ректор на ТУ – София
• Проф. Атанас Герджиков – зам. ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“
• Валентина Танева от Администрацията на Президента на РБ.

Прочетени бяха поздравителните адреси, постъпили за юбилея на фондация „Еврика“ от:
– Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев;
– Международното движение за наука и техника в свободното време (МИЛСЕТ) – Брюксел с президент Антоан ван Римбеке;
– Съюз на учените в България;
– Институт по математика и информатика на БАН;
– Федерация на научно-техническите съюзи;
– Съюз на математиците в България;
– Съюз на физиците в България;
– СУ „Св. Кл. Охридски“;
– Технически университет – София;
– Национален дворец на децата;
– Национален съвет на Българската социалистическа партия;
– Научно-технически съюз по строителство;
– СОУ „Васил Левски“ – Севлиево;
– Национален политехнически музей.

В словото си акад. Кирил Боянов , Председател на Съвета на фондация „Еврика“, подчерта, че: „За бързото развитие на икономиката и културата в бъдещото информационно общество трябва да се решават комплексни проблеми от всички области на знанието и духовната сфера. Ролята на младите хора ще е водеща в усвояването на нови подходи за изследвания и придобиване на нови умения. За стимулиране и насърчаване на тяхното израстване фондация „Еврика” полага значителни усилия като предоставя материална подкрепа за поощряване на първите стъпки в научното и духовно поприще и възможности за съдействие от известни български дейци в областта на научната и духовната сфери“.

Фондация „Еврика“ е създадена през м. февруари 1990 година, за да подпомага откриването и развитието на даровити деца и младежи в областите на науката, техниката, технологиите и управлението.
Г-жа Боряна Кадмонова заяви, че през 25-годишното съществуване начело на фондацията винаги са били изявени български учени и общественици, емблематични за българския дух:
– Тодор Тошев, председател на Съвета на фондация „Еврика“ от 1990 година до 1992 година;
– Професор Захари Райков, председател на Съвета на фондация „Еврика“ от 1992 до 2002 г.;
– Академик Благовест Сендов, председател на Съвета на фондация „Еврика“ от 2002 до 2007 г.;
– Академик Ячко Иванов, председател на Съвета на фондация „Еврика“ от 2007 до 2012 г.;
– Академик Кирил Боянов, председател на Съвета на фондация „Еврика“ от 2012 г. досега.

По повод юбилея, с решение на Изпълнителното бюро на фондация „Еврика“ те бяха наградени с Почетен знак и Диплом на фондацията. Същото отличие получи и г-н Васил Велев – първият и най-дългогодишен Изпълнителен директор на фондация „Еврика“ (1990 – 2004 г.).

През изминалите години осъществява своята мисия и реализира и подкрепя проекти за стимулиране на развитието на способностите и талантите на младите хора, избрали трудния път в науката и техниката, застава зад младите новатори и предприемачи, насърчава разпространението на научни, технически и икономически знания и добри практики в обучението, научните изследвания и организираните дейности в свободното време, помага усъвършенстването на материално-техническата база за научно-техническо творчество, участва в създаването на основите на международно сътрудничество на младежите, децата и техните организации. През тези години фондацията постигна значими резултати и за това най-убедително говорят числата, които се съдържат в справката.
През годините са подпомогнати със стипендии или добавки към стипендии студенти и ученици, подкрепяно е участието на млади хора в международни научни форуми и специализации в престижни научни центрове и компании; организирани са конкурси, състезания, конференции и школи за деца, ученици, студенти, млади учени и специалисти; според възможностите са подпомагани младите учени в техните научни изследвания; осъществявани са дейности за популяризирането на научни, технически и икономически знания; Фондацията е съдействала за осъществяване на стопански инициативи на млади хора; подпомагала е създаването на контакти между младите хора и техните организации и много от тях са прераснали в дългосрочно ползотворно партньорство.
Равносметката за отминалите 25 години е – 8 756 индивидуални и колективни проекти са осъществени от организацията или с нейна помощ и подкрепа. (Справка за дейността на фондация „Еврика“)

foto2foto3Наградите „Еврика“ се връчват за двадесет и пети пореден път за млад мениджър, двадесет и четвърти за млад фермер и млад изобретател и деветнадесети за постижения в науката. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и стимулират най-добрите постижения в съответната област и популяризират сред обществеността най-талантливите и способни млади хора, тяхната дейност и успехи. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „Еврика” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани журита във всяка област.

Наградите „Еврика” за 2014 бяха присъдени на:

За Постижения в науката на гл. ас. д-р Марияна Стамова Георгиева, ръководител „Радиоизотопна лаборатория“ и главен асистент в секция „Молекулярна генетика” на Института по физиология на растенията и генетика на БАН

За Млад изобретател на Георги Симеонов Георгиев, продуктов мениджър в „Индъстриъл Трейдинг“ ООД, официален представител на немския концерн Фьорх

За Млад мениджър – на Светлин Иванов Наков , съосновател и мениджър на Софтуерния университет (СофтУни)
За отлично представяне в конкурса с почетен диплом бе награден Динко Танев – съдружник и управител на Комфо – международна ИТ компания.

За Млад фермер на Георги Радев Йорданов, гр. Сливен
В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне бяха наградени: Емил Димитров Димитров – земеделски производител от село Устрем, община Тополовград и Милен Лъчезаров Иванов – пчелар, земеделски производител от село Остров, област Враца.
Повече за носителите на наградите „Еврика“ за 2014 г. може да научите тук.

foto5foto6Участниците и гостите на тържеството бяха поздравени и от младите възпитаници на Националния дворец на децата, София: детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Изворче“ и детската вокална група „Сладки пуканки“.