Стипендианти на фондация „Еврика” за учебната 2015/2016 г.

Стипендиантите на фондация „Еврика” за учебната 2015/2016 г.

ОБЩ БРОЙ СТИПЕНДИАНТИ – 47

от тях:
І. Именни стипендии в размер на 2 000 лева, както следва:

• За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
– Никола Димитров Димитров от СУ „Св. Кл. Охридски”
– Денислав Иванов Лефтеров от ПУ „П. Хилендарски“
• За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
– Младен Георгиев Вълков от СУ „Св. Кл. Охридски”
– Мартин Петров Рачев от Технически университет – София
• За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
– Чавдар Чавдаров Дуцов от СУ „Св. Кл. Охридски“
• За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
– Ивелина Петрова Стефанова от ШУ „Еп. К. Преславски“
• За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –
– Елизар Мариянов Цветков от Медицински университет – Пловдив
– Виктория Георгиева Георгиева от Медицински университет – София
• За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –
– Мартин Георгиев Маринов от Аграрен университет – Пловдив
– Стефани Тодорова Згурева от Лесотехнически университет – София
• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
– Николай Димитров Бойчев от НВУ „Васил Левски“
• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
– Стефан Михайлов Петров от Университет „Асен Златаров“ – Бургас
• За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –
– Цветина Миткова Димитрова от УАСГ – София
– Боян Свиленов Костадинов от УАСГ – София
• За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
– Петко Атанасов Иванов от УНСС – София;
– Антонио Валентинов Дичев от СА „Д. Ценов“ – Свищов

II. Стипендии „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD, както следва:

– Ивайло Росенов Полихронов – Технически университет – София
– Георги Георгиев Господинов – Русенски университет „Ангел Кънчев“
– Владислава Стоянова Георгиева – ШУ „Еп. Константин Преславски“
– Мария Величкова Велизарова – ШУ „Еп. Константин Преславски“
– Стилияна Янчева Бакалова – ТУ – София, Филиал Пловдив
– Антонио Антониев Хаджиколев – Икономически университет – Варна
– Мария Пламенова Паскова – СУ „Св. Климент Охридски“
– Дениз Алиев Еминов – ШУ „Еп. Константин Преславски“
– Сунай Акифов Алиев – ШУ „Еп. Константин Преславски“
– Ксения Ивова Цочева – СУ „Св. Климент Охридски“

ІІI. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

– Владислав Валериев Харалампиев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Енчо Иванов Мишинев – МГ „Атанас Радев“ – Ямбол

ІV. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

– Виктор Пламенов Радивчев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Виолета Николаева Найденова – СМГ „П. Хилендарски“
– Даниел Райков Атанасов – СМГ „П. Хилендарски“
– Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Петър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София
– Светозар Златков Станков – СУ „Св. Кл. Охридски”

V. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 800 лева

– Александър Незабравков Чергански – СМГ „П. Хилендарски“
– Борис Валериев Митрев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Борис Стефанов Борисов – НПМГ – София
– Владимир Пламенов Милов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Георги Димитров Магаранов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Димитър Емануилов Манойлов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Кристиян Красимиров Георгиев – Медицински университет – София
– Лазар Георгиев Митров – Медицински университет – София
– Любен Красимиров Бориславов – НПМГ – София
– Радослав Федеев Тодоров – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Христо Георгиев Рашеев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Цветелин Илиянов Илиев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Цветослав Ангелов Георгиев – СМГ „П. Хилендарски“

Допълнителна информация