VII Национално изложение – Изобретения, трансфер, иновации – ИТИ ‘2016

VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ
ИTИ’2016
9-12 ноември 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА ТЕХНИКАТА
ул. Г.С.Раковски № 108, етаж 2, София

Виж приложения документ