Наградите „Еврика“ за 2016 година

 

Акад. Кирил Боянов и Боряна Кадмонова

На 26 януари 2017 г. в сградата на НДК в София се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2016 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчват за двадесет и седми пореден път за млад мениджър, двадесет и шести за млад фермер и млад изобретател и двадесет и първи за постижения в науката.
Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение.
Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.
Гости на тържеството бяха проф. Иван Димов – заместник-министър на МОН, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проф. Георги Михов – Ректор на ТУ – София, Офелия Киркорян-Цонкова – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България, проф. Диана Петкова – председател на СУБ.
Церемонията бе открита от Боряна Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация „Еврика“, която по традиция представи основните постижения на фондацията през отминалата година и представи гостите.
Наградите, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от акад. Кирил Боянов, Председател на Съвета на Фондация „Еврика“.

Атанас Курутос – носител на наградата ЕВРИКА за постижения в науката

Светослав Стоев – носител на наградата ЕВРИКА за млад изобретател

Тодор Гигилев – носител на наградата ЕВРИКА за млад мениджър

Емил Димитров – носител на наградата ЕВРИКА за млад фермер

Наградата ЕВРИКА за 2016 г. за постижения в науката получи Атанас Атанасов Курутос от Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН.
Наградата се присъжда на млад изследовател, определен сред всички защитили докторска дисертация през последните години. Конкурсът се провежда съвместно от Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България.
Наградата ЕВРИКА за 2016 г. за млад изобретател получи Светослав Стефанов Стоев. Той работи като инженер конструктор – Експерт в германската компания „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД.
Наградата ЕВРИКА за 2016 г. за млад мениджър получи Тодор Гигилев – главен изпълнителен директор на Дриймикс.
С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда бяха отличени:
• Ясен Русев – управител на „3 ЕН 3“;
• Райчо Райчев – изпълнителен директор на „ЕндуроСат“;
• Магдалена Стефанова – управител на „Кокофарм“ ООД
Носител на наградата ЕВРИКА за 2016 за млад фермер е Емил Димитров Димитров – земеделски производител от село Устрем, община Тополовград.
С диплом за отлично представяне в този конкурс беше отличен Стоян Стоянов – земеделски производител и пчелар от село Гюльовца, община Несебър.
След връчване на наградите, приветствия отправиха: проф. Иван Димов – заместник-министър на МОН; Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, съорганизатор на конкурса за наградата „Еврика“ за млад мениджър; проф. Георги Михов – Ректор на Техническия университет – София, от който са излъчени най-много лауреати за наградата „Еврика“ за млад изобретател; проф. Диана Петкова- председател на Съюза на учените в България, съорганизатор на конкурса за наградата „Еврика“ за постижения в науката.
&bnsp;
Тържествената церемония завърши със слово на акад. Кирил Боянов, който честити още веднъж отличията на лауреатите и им пожела нови, още по-големи успехи в бъдещата им работа. Той благодари на всички приятели на фондацията, които са я подпомогнали активно за осъществяване на мисията й.
Повече информация за носителите на наградите ЕВРИКА за 2016 г. ще намерите тук.

Проф. Иван Димов – заместник-министър на МОН

Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Проф. Георги Михов – Ректор на Техническия университет – София

Проф. Диана Петкова- председател на Съюза на учените в България