Председател на Съвета на фондация Еврика

ЯЧКО ИВАНОВ
академик, доктор на техническите науки, Председател на Съвета на фондация „Еврика“

Във всяка дейност, за да дойде успехът, са необходими лична способност, постоянство и умения, които се придобиват с труд и любов към извършваната работа. За младите хора, които учат или започват своята кариера е необходим и добър ръководител и съветник. Не на последно място голямата помощ за формирането на младия специалист могат да окажат организации като фондация „Еврика”, които да го подкрепят и стимулират.

Роден е през 1932 г. в с. Киселово, област Монтана. Завършил е хидроинженерство в Одеския хидротехнически институт (Украйна). Доктор на науките е от 1988 г. Специализирал е реология (наука за деформацията и течението на материята) в Москва и Париж. Един от създателите на Централната лаборатория по физико-химична механика при БАН, създател и дългогодишен ръководител на Проблемна група и секция „Реология на структурирани дисперсни системи”. Бил е зам.- директор и директор на същата лаборатория, научен секретар и зам.- главен научен секретар на БАН. Член е на редица международни и чуждестранни научни организации и комитети в т. ч. на Международната инженерна академия, Европейското, Американското, Английското и Френското дружества по реология, както и на Международния съюз по полимерни процеси. Бил е гост-професор в Университета „Мак бил” (Монреал, Канада) и е редовен професор в Есо1е des Minnes de Douai (Франция). Чел е лекции в престижни университети в САЩ, Русия, Франция, Австрия, Швеция, Италия, Испания, Украйна, Белгия и др. страни. В момента е гост-професор в Института по механика при БАН и води магистърски курс по „Груподисперски системи” в Химико-технологичния и металургичен университет (София). Директор е на Академично издателство „Проф. Марин Дринов” – БАН.

Автор е на три монографии (издадени в чужбина), четири ръководства за упражнения и за проектиране на композитни материали и на повече от 200 научни публикации в областта на реологията на структурираните дисперсни системи, математическото моделиране в материалознанието, силикатните и полимерни композитни материали. Негови ученици вече са известни професори у нас, Русия, Украйна, Полша и Франция. Автор и съавтор е на 10 изобретения и патента в областта на композитните материали.

Ръководни органи на Фондация „Еврика“

към страница ръководни органи на фондация „Еврика“

Експерти и служители на фондация „Еврика“

към страница Експерти и служители на фондация „Еврика“