Ръководни органи на фондация „Еврика“

Съвет на фондацията

Председател

Акад. Кирил Боянов, дмн

Зам. председатели:

 • Васил Велев
 • Ген. лейтенант Георги Иванов
 • Акад. Ячко Иванов, дтн

Членове по право:

  • 1. Дарители и завещатели (по реда на извършените дарения)
   • Община Пловдив
   • Община Стара Загора
   • Община Бургас
   • „М+С Хидравлик“ АД, Казанлък
  • 2. Представители на държавни институции
   • Министерство на образованието и науката
   • Национално патентно ведомство

Изборни членове – учени и общественици (по азбучен ред)

 • Велиана Христова;
 • Чл. кор. проф. Венелин Живков, дтн;
 • Гл. ас. Владимир Божилов
 • Адв. Георги Атанасов;
 • Проф. Георги Михов, дтн;
 • Акад. Дамян Дамянов, дмн;
 • Динко  Танев;
 • Евгения Стойновска;
 • Проф. Иван Ячев, дтн;
 • Проф. Николай Николов, дмн;
 • Инж. Петър Кънев;
 • Сашо Чакалски.

Изпълнително бюро

 • Боряна Кадмонова – изпълнителен директор (bkadmonova@evrika.org)
 • Григор Цанков – програмен директор (grigor@evrika.org)
 • Георги Балански
 • Емил Аспарухов
 • Мая Хараламбиева
 • Станислава Пирчева
 • Стоил Колев – програмен директор

Председател на фондация „Еврика“

към страница Председател на Фондация „Еврика“

Експерти и служители на фондация „Еврика“

към страница Експерти и служители на фондация „Еврика“