Награда „Еврика“ за млад мениджър

Евгения Константинова Пеева-Кирова – носител за 2017 г. на наградата „Еврика“ за млад мениджър.

Евгения Пеева-Кирова е родена през 1985 г. Завършила е  Американския колеж в София с отличен успех, а след това  придобива бакалавърска степен по специалност „Икономика, политология и социология“ от Харвардския университет, САЩ. В дипломната си работа изследва факторите за успеха на промените в университетското образование в Централна и Източна Европа след 1989 г. През 2016 г. Евгения Пеева-Кирова получава магистърска степен по „Образователен мениджмънт“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Започва професионалната си кариера през 2006 г. като изследовател-асистент в Център за публично лидерство към Харвардското училище по политика  и стажант в Център за внедряване на публични политики в подкрепа на равенството и развитието. От 2007 г. е основател и член на борда на Фондация „Стъпка за България“. От 2008 г. до 2010 г. работи като бизнес консултант в международната компания McKinsey&Company, където съветва водещи фирми и организации в различни сектори – от технология и фармация до индустриална електроника и нестопанска дейност. От 2010 г. до сега е изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“. Евгения Пеева-Кирова е твърдо убедена, че най-голямо значение  има чрез работата й да помага на хората да бъдат по-знаещи, по-можещи и по-щастливи. Участва активно в работата на управителните съвети на: Обществения съвет към Министъра на образованието; Американския колеж в София; Харвардския клуб в България; Фондация „Мечти в действие“; Фондация „Артес Либералес“ и др.

Работата на Евгения Пеева-Кирова по създаването и последващото развитие на „Заедно в час“ й предоставя възможност да допринася  за устойчивото развитие на България чрез дългосрочна промяна на националната образователна система. Първоначалният екип, с който започва работа е от  8 души – днес те са 38. До сега от фондацията са привлечени  над 330 млади професионалисти от различни сфери, които работят в образованието и са с принос за позитивната промяна в него. От завършилите програмата за млади учители-лидери над 160 души, над 70 % продължават  работа в образованието като учители, директори на училища, социални предприемачи, професионалисти в гражданския сектор и бизнеса. Под ръководството на Евгения Пеева-Кирова „Заедно в час“ разширява обхвата си и към момента 164 учители преподават в 80 училища в 12 региона на страната. Годишният оперативен отчет на организацията за  2017 г. надхвърля 3 млн. лв. През последната година, организацията на Евгения Пеева-Кирова започна дейност в два нови региона на страната – Велико Търново и Плевен. Учители по програмата преподават и във Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, София-град, София-област и Стара Загора. През миналата учебна година учителите по програмата са достигнали до над 9 хиляди ученици – с над 2 хиляди повече от предходната.

Голямата кауза на Евгения Пеева-Кирова е качественото образование в България и подкрепата   на талантливи специалисти, избрали учителската професия. През 2017 г. за участници са кандидатствала 2 250 души, 119 от които са одобрени. Ежегодно „Заедно в час“ организира Лятна академия за ученици от I до XII клас. Целта й е да повиши мотивацията за учене на учениците, да подобри подготовката им по изучаваните предмети и да им предложи полезни и забавни занимания през  лятната ваканция.

През 2017 г. Евгения Пеева-Кирова успешно преведе „Заедно в час“ през сериозна вътрешна трансформация – преструктуриране и промяна на културата на работа между мениджърите. Тя активно подкрепя и мотивира участниците  в екипа към развитие на нови вътрешни структури за професионално развитие и обучение на членовете на организацията. Благодарение на иновациите, които „Заедно в час“ създава и въвежда, както и на доброто партньорство с местните образователни институции, организацията има лидерска роля сред 17-те европейски партньори в мрежата на Teach For All. Усилията на Евгения Пеева-Кирова водят  и до устойчиво фондонабиране и привличане на нови инвеститори и донори към дейността на „Заедно в час“. Тя активно подкрепя развитието на възпитаници на програмата, които се реализират като социални предприемачи. Усилията на Евгения Пеева- Кирова  са фокусирани върху изграждане на стратегически, дългосрочни партньорства с организации и хора на ниво държавно управление, бизнес, професионални съюзи. Ръководената от нея организация е водещ партньор на проект „NEWTT – Нов път за нови таланти в преподаването“ и координатор на проекта от страна на българския консорциум. Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+ и се осъществява едновременно в България, Латвия, Австрия, Румъния и Испания в периода 2016 – 2019 г. и има за цел да апробира иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически специалисти.

Професионалните успехи на Евгения Пеева-Кирова са отличавани през годините от редица външни организации. Сред тях са: награда в конкурса „Жена на годината“ в категория „Общество“ през 2012 г.; място в класацията за млади лидери на Forbes България „30 под 30“ през 2013 г.; отличие в проекта на Дарик Радио „40 до 40“ през 2014 г.; отличие в конкурса New Europe 100 innovators през 2014 г.; отличие „Изгряващ талант“ на „Форум на жените за икономика и общество“ през 2016 г.; първо място в класацията „Новатори в образованието“ през 2016 г.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2017 година на Евгения Пеева-Кирова за значими и устойчиви резултати чрез  каузата „Заедно в час“ за развитие на положителни промени в българското образование; за успешно системно обединяване на усилията на хора, екипи и организации в името на подобряване на българското училище; за доказани лидерски умения, за мотивиране на хора и екипи и за  изграждане на успешни партньорства.

 

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждава Иван Стоянов Георгиев – регионален мениджър на Starbucks България – за целенасочено възходящо кариерно развитие в динамичен бранш; ориентация към резултати и високи постижения в бизнеса; развитие на клиентска ориентация и иновативност в осъществяване на основни мениджърски функции.