Награда „Еврика“ за млад мениджър

Тодор Гигилев – носител на наградата ЕВРИКА за млад мениджър


Тодор Гигилев е роден през 1987 г. Средното си образование завършва в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново. Има завършени бакалавърска степен по софтуерно инженерство и магистърска степен по технологично предприемачество и изобретения в информационните технологии в СУ „Св. Кл. Охридски“. Като член на Асоциацията на Българските Лидери и Предприемачи /ABLE/ активно работи със студентските съвети на 10 университети, за да внесе предприемаческото и лидерското мислене сред младите. Обучавал се е по програмата „JA Startup“ и е печелил националните предприемачески състезания „Junior Achievements“ и „Creative Business Cup“. Тодор Гигилев е убеден, че активизирането на гражданския потенциал в младите е ключът към подобряване на живота в България. Основател е на неформалното общество „Power of Bulgaria“ на супер успели и социално ориентирани предприемачи в България. Групата се състои от над 40 млади и талантливи бизнесмени, които вече имат голямо влияние в България и чужбина.
Тодор Гигилев е софтуерен консултант и предприемач. Започва кариерата си като младши програмист в Дриймикс – фирма за разработка на корпоративен софтуер, която е стартирана от млади IT специалисти. Предприемачеството за него е самостоятелна дефиниция на задачите, които трябва да изпълниш, за да стигнеш до резултати, които сам си си поставил. Разработва разнообразни уеб приложения, като използва най-подходящите технологии, рамки и методологии, без никакви ограничения по отношение на езика на програмиране.
Тодор Гигилев има значителен дългогодишен опит в софтуера за застраховане и финанси и консултира водещи доставчици в тази област. От началото на 2016 година е избран за изпълнителен директор на Дриймикс. Спечелил е доверието и ръководи софтуерни проекти за клиенти като ООН, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland и др. Основната цел, която си поставя е заедно с партньорите да създадат място за работа, където всеки да може да разгърне творческия си потенциал, без да е пренебрегван или потискан с цел максимизиране на печалба, която да бъде разделена от собствениците, както много често се случва в българските фирми. През последната година ръководената от Тодор Гигилев компания е постигнала ръст от 60 % и оборот от над 2,3 млн лева. Това ще позволи да се повиши значително инвестицията в културата на компанията. Визията на Дриймикс и на нейния изпълнителен директор е да се изгради колектив от силни професионалисти, които се реализират еднакво добре в работата и в живота и това да се постигне чрез насърчаване на хората да създават различни инициативи и да реализират своите предприемачески аспирации, както във фирмата, така и извън нея.
Тодор Гигилев е младият мениджър, който трайно успява да черпи най-доброто от чуждия опит, да се взира в глобалния свят на иновациите и да отделя специално внимание на работата с иновативни компании като американски стартъпи и самолетни компании. Като човекът, който се грижи за намирането на нови проекти за компанията, той винаги се стреми да открива, проектите, които ще помогнат на програмистите да усвоят иновативни технологии. Това, комбинирано с растящите приходи на фирмата се възприема много добре от всички съдружници, както и от хората, работещи в компанията, получили над 20 % средно увеличение на заплатите за 2016 година. Мечтата на Тодор Гигилев е да изгради звено за разработка на Изкуствен Интелект, което да е разпознаваемо в целия свят и всяка компания, която разработва продукт в тази насока, да се обръща към Дриймикс.
Решавайки глобални проблеми, Тодор Гигилев нито за момент не се откъсва от българската действителност и ниския социален статус на българите. За него социалната отговорност на бизнеса не е отделен информационен повод и изява, а константна величина. В ръководената от него компания е създадена вътрешна „croud finding“ платформа за благотворителност. В нея се разпределя 0,5 % от годишния оборот на фирмата по равно между всички служители. Получените пари всеки може да дари на вече съществуващи каузи или да създаде нова благотворителна кауза.
Тодор Гигилев вярва, че най-силното, което всеки може да предаде е личния опит и чрез положителни примери да възпитава нов тип лидерство и социално отговорно поведение, както в рамките, така и извън организациите, за които работи. За да се осъществи тази мисия има нужда от сходно мислещи съдружници, колеги и партньори. Тодор Гигилев смята себе си за голям късметлия, защото е заобиколен от талантливи и прогресивно мислещи хора, с които заедно развива бизнес и социалната среда в България.
Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2016 година на Тодор Гигилев за: постигнати бизнес резултати – развитие на успешен, бързо растящ бизнес в сферата на IT индустрията; иновативно бизнес лидерство, насочено към развитие на хората и създаване на стойност.
 
За отлично представяне в конкурса с почетен диплом се награждават: Ясен Емилов Русев – управител на „3 ЕН 3“ ООД; Райчо Райчев – изпълнителен директор на „ЕндуроСат“ и Магдалена Ивайлова Стефанова – управител на „Кокофарм“ ООД.