Награда „Еврика“ за млад фермер

Емил Димитров – носител на наградата ЕВРИКА за млад фермер

Емил Димитров е роден през 1989 г. в село Устрем, община Тополовград. Средното си образование завършва през 2009 г. в ПГВМ „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора. През 2013 г. завършва обучение по специалността „Зооинженер“ в Аграрния факултет към Тракийски университет – Стара Загора, а в настоящия момент е студент, 4 курс в магистърска програма по специалност „Ветеринарна медицина“ в същия университет.
Емил Димитров е регистриран като земеделски производител през 2008 г., когато създава месодайна говедовъдна ферма, семеен тип в землището на село Устрем, община Тополовград. Фермата разполага с обработваема площ в размер на 130 дка и необработваема /пасища и ливади/ в размер на 700 дка. Около 5% от земята е собствена, а останалата е арендована. Във фермата се отглеждат няколко основни породи говеда, които в резултат на поглъщателно кръстосване се подобряват с месодайната порода Абърдийн Ангус. Броят на отглежданите животни е различен през годините, но със стабилен възходящ тренд, като в момента общият им брой достига 140 глави. Животните се отглеждат около 10 месеца пасищно, а през останалото време в базата на фермата, където се дохранват с концентриран фураж. През 2016 г. добивът от стадото включва между 20 и 30 мъжки телета. Годишният добив от обработваемата земеделска площ е около 25 тона ечемик и пшеница. Средният добив варира в границата 250 – 300 кг от декар. Зърнената продукция се реализира само за собствени нужди и за изхранване на животните, а животинската продукция на вътрешния пазар. Използваната техника в стопанството на Емил Димитров е изцяло собствена и на добро технологично ниво. Фермата разполага с 2 трактора, челен товарач, ремаркета, шредер, косачки, сеносъбирач и балировачка. Основен източник на приходи е продажбата на животинска продукция. През 2016 г. Емил Димитров спечели проект по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони за модернизиране на фермата на стойност 135 000 лева, който е вече успешно реализиран.
Воден от разбирането, че успеха на всяко бизнес начинание зависи в много голяма степен от съчетаването на натрупаните добри теоретични знания с професионалния опит от досегашната дейност, Емил Димитров полага големи усилия постоянно да усъвършенства своята квалификация. Успешно завършва курс на обучение по „Защита и хуманно отношение към опитните животни“ в Тракийския университет и Курс за изкуствено осеменяване на едри преживни животни. Притежава сертификат за допълнителна квалификация от Европейската комисия за завършено обучение по „Защита, хуманно отношение и практически подход“.
Емил Димитров е силно ангажиран с проблемите на животновъдството. Активно участва в учредяването и работата на Асоциацията на месодайното говедовъдство в България. Включва се в подготовката и провеждането на редица експерименти с научна цел. С голяма всеотдайност и напълно безкористно, в свободното си време практикува като ветеринарен специалист в различни райони на България.
Използвайки своята младост и упоритост, съчетани с придобитите трайни знания, креативност и трудолюбие, Емил Димитров постоянно се усъвършенства и успешно развива своята дейност в един много тежък и зависим от много обективни и субективни фактори отрасъл, какъвто е животновъдството.
 

В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне се награждава Стоян Колев Стоянов – пчелар, земеделски производител от село Гюльовца, община Несебър.