Награда „Еврика“ за млад фермер – Ненко Трифонов

Ненко Трифонов – носител за 2018 г. на наградата „Еврика“ за млад фермер.

Ненко Трифонов е роден през 1986 г. Средното си образование завършва в ПГМ „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот. През 2011 г. завършва с бакалавърска степен по специалност „Агрономство – полевъдство“ в Аграрен университет – Пловдив, а през 2013 г. вече е магистър по специалност „Агробизнес“ на същия университет.

Ненко Трифонов се регистрира като земеделски производител през 2004 г., когато е още студент и става част от фамилния бизнес в областта на селското стопанство. Воден от убеждението, че в България са налице добри условия за развитие както на земеделието, така и на животновъдството, с упорит труд и помощ от цялото семейство успява да стане един от най-успешните фермери в региона на Тракия. Успява да спечели и реализира успешно 4 големи проекти по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони – оборудване и модернизация на селските стопанства. Създава кравеферма в гр. Баня, Пловдивска област за отглеждане на едър рогат добитък и получаване на екологично чиста продукция. В момента във фермата се отглеждат 850 крави и 250 биволици. Със средства по европейските проекти е изградена модерна зала за доене със съответните машини и съоръжения. Произвежда земеделски култури на 10 хил. декара собствена и арендована земя. Обслужването на земеделското производство е обезпечено с модерна техника на световни производители и пълен набор от комбайни, трактори, тороразпръскващи ремаркета, сеялки, сламопреси, цистерна за течния тор, машини за разпръскване на тора, скрепери за събиране на оборски тор и др.

Ненко Трифонов успешно реализира европейски проект и създава модерна био-газ инсталация за производство на ток. Оползотворяването на тора от кравефермата се извършва стриктно и според изискванията за прилагане на азотно-нитратната директива. Чрез закупената модерна техника за силажиране е осигурено производството на царевичен силаж.

Амбицията на Ненко Трифонов, подплатена с натрупаните знания и умения  го кара, заедно със своите съдружници  да разширяват както обема, така и асортимента на своите дейности. От 2014 г. стартират преработката на мляко и производството на млечни продукти под търговските марки ВЕДРАРЕ и ДУНАВИЯ. Изградено е модерно млекопреработващо предприятие в село Ведраре, община Карлово. То е сертифицирано по BRC Food с най-високия възможен резултат АА. Фирмата на Ненко Трифонов е основен доставчик на млечни продукти за: Кауфланд България; Метро Кеш&Кери България; Лидл България; Билла България; Т-Маркет; Фантастико. Реализира се сериозен износ за Испания, Великобритания, Чехия, Израел и Молдова.

От началото на 2018 г. Ненко Трифонов е управител и съдружник в „Карлово Мес“ ООД – Ведраре, което дружество се занимава с преработката на месо и производство на месни продукти под търговската марка „Карлово Мес“.

Използвайки упоритост, съчетани с придобитите трайни знания, креативност и трудолюбие, Ненко Трифонов постоянно се усъвършенства и успешно развива своята дейност в един много тежък и зависим от много обективни и субективни фактори отрасъл, какъвто е животновъдството.

 

            В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне се награждава Тихомир Тачев– земеделски производител и пчелар от село Асеновец, община Нова Загора.