Фондация ЕВРИКА подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания.

 

 

EVRIKA Foundation promotes projects of talented Bulgarian children and young people in the sphere of science, technicas and enterpreneurship; promotes education and specialization; stimulates the development of international cooperation of young people in the field of science and technology; supports young invertors, scientists and enterpreneurs; participates in the distribution of scientific, technical and economic knowledge.Дари он-лайн
Donate on-line