Приключи ХX национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

След направените експертни оценки, защита на авторски идеи и обсъждане по всяко от тематичните направления, специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди както следва: 

А. За идеи за научни и технически експерименти:

 • Първо място– диплом и предметна награда на Димитър Руменов Фердинандов от Езикова гимназия „Пловдив“ с научен ръководител Костадина Кацарова за научна разработка на тема „ЕТМО – Earth Threatening Meteorite Observatory“”;
 • Второ място– диплом и предметна награда на колектив в състав: Божидар Данаилов Тодоров, Зорница Владимирова Василева и Николета Каменова Коеваот ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора с научен ръководител Алексей Стоев за научна разработка на тема „Поглед в бъдещето през „Вратата на Слънцето“;
 • Трето място– диплом и предметна награда на колектив в състав: Максим Николаев Дончев, Петър Божидаров Тодоров и Боян Юлиянов Йорданов от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София с научен ръководител Жана Кюркчиева за научна разработка на тема „Кораб-станция за междупланетарна колонизация”.

Поощрения:

 • Никол Цачева Андрейковски от Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“, гр. София с научен ръководител Вяра Йорданова за научна разработка на тема „Човек – с помощта на космическата медицина адаптиране към факторите на космическия полет“;
 • Максим Иванов Михайлов от Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“, гр. София с научен ръководител Вяра Йорданова за научна разработка на тема „Черни дупки и откриването им“;
 • Златомира Георгиева Стоянова от СУ „Св. Климент Охридски“,  гр. Добрич за научна разработка на тема „Проект Мърси“.

Б. За космически модели и макети:

 • Първо място– диплом и предметна награда на Маноела Петкова Петрова, на 17 години от IVЕзикова гимназия „Фредерих Жолио-Кюри“, гр. Варна с научен ръководител Добринка Ницова за изработване на макет на тема „Телескопът Хъбъл – в търсене на нови открития“;
 • Второ място– диплом и предметна награда на колектив в състав: Милен Павлов Павлов и Емил Тихомиров Цанов на 13 години от СУ „Ген. Владимир Стойчев“, гр. София с научен ръководител Вяра Йорданова за изработване на модел на Слънчевата система;
 • Трето място– диплом и предметна награда на колектив в състав: Илияна Христова Пиринска и Веселин Богданов Занев, на 17 години от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Карамфилка Патинова за изработване на макет на тема „Ти избираш!“.

Поощрения:

 • Колектив в състав: Теодор Николаев Шопов, Магдалена Михайлова Петкова, Русиана Иванова Плачкова, Бонита Сергеева Асенова и Ния Иванова Мъдрова отШкола по изобразително изкуство „Ренина“ при Народно читалище „Възродена искра – 2000“, гр. Казанлък с научен ръководител Ренина Лекова за изработване на макети на планетите Нептун, Марс, Уран, Юпитер и Сатурн;
 • Таня Цветанова Славкова от ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян за изработване на макет на космически кораб;
 • Никол Стилиянова Димитрова от СУПНЕ „Фридрих Шилер“,          гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева за изработване на макет  на тема „Книгата в Космоса или Космосът в Книгата“;
 • Колектив в състав: Виолета Росенова Янкова и Диан Дианов Стоянов от ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Приселци, община Аврен с научен ръководител Николета Василева за изработване на макет на тема „Кацането на космонавт на Луната“;
 • Иван Иванов Пашалиев от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Карамфилка Патинова за изработване на макет на космическа станция.

В.  За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други:

 • Първо място– диплом и предметна награда на колектив в състав: Елина Миронова Ивайлова, Габриела Петрова Стефанова и Тереза Петрова Стефанова от СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец с научен ръководител Радка Костадинова за изследователски проект и сайт за него на тема „Народни поверия за времето, свързани с астрономически обекти“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Яна Пенчева Пенчева отСУ „Васил Левски“, гр. Севлиево с научен ръководител Иваничка Иванова за разработката „Да колонизираме Марс“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Жана Иванова Тодорова и Виктор Теодоров Петров от 145 ОУ „Симеон Радев“, гр. София за разработката „В лабораторията“.

Поощрения:

 • Кристиян Костадинов Джургов, на 13 години от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Космос”;
 • Борислав Димитров Димитров, на 17 години от МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна за компютърна рисунка на тема „Поглед от Луната към Земята – 2030“;
 • Полина Яворова Петрова, на 16 години отСредно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева за компютърна рисунка на тема „Космосът – дом, любов и магия“;
 • Дария Владимирова Савова, на 16 години от Школа по живопис и графика при ЦПЛР – Център за работа с деца, гр. Плевен с научен ръководител Вяра Савова за компютърна рисунка на тема „Космическа колония Маргаритка“;
 • Колектив в състав: Сияна Стефкова Железарова, Калоян Айрянов и Иванжелина Трендафилова от ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, гр. Бургас с научен ръководител Грета Стоянова за уеб базирана творба на тема „Дневникът на планетата Земя“;
 • Теодор Валентинов Христов, на 17 години от Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч с научен ръководител Снежана Генова за разработката „Космосът отблизо“. 

Г.  За литературни творби:

 • Първо място– диплом и предметна награда на Ростислава Деянова Димова от ПМГ „Баба Тонка“, гр. Русе с научен ръководител Дияна Йорданова за разказ на тема „Из добрите стари времена в Космоса……”;
 • Второ място– диплом и предметна награда на Георги Живков Жечев от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна с научен ръководител Павлина Георгиева за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще за човешкото развитие“;
 • Трето място –диплом и предметна награда на Мирослава Цветанова Банчовска от СУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин, обл. Враца с научен ръководител Лилия Пенева за стихотворението „Космосът в мен“.

Поощрения:

 • Божидар Стефанов Маринов от ЧОУ „Света София“, гр. София с научен ръководител Даниела Богданова за есе на тема „Пътешествие в Космоса“;
 • Габриела Димитрова Иванчева от ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна и ПГ по ССТ, гр. Бяла с научен ръководител Магдалена Маркова за стихотворението „Заради една светлина“;
 • Ивет Георгиева Йотова от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград за есе на тема „Космосът – далечна и близка загадъчност“;
 • Ивет Николаева Колева от Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево с научен ръководител Данка Митева за есе на тема „Човекът и Космосът“;
 • Ирена Искренова Черкезова от ПМГ „Баба Тонка“, гр. Русе с научен ръководител Дияна Йорданова за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Лиляна Яворова Младенова от СУ „Сава Доброплодни“,  гр. Шумен с научен ръководител Диана Димова за разказ на тема „Приказка за бъдещето или…бъдеща приказка“;
 • Мартина Мартин Георгиева от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово с научен ръководител Надя Николова за разказ на тема „Пътуващият дневник към Европа“;
 • Пенко Георгиев Балъков от ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич за разказ на тема „Аз и Космоса“;
 • Петър Николов Трифонов от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич с научен ръководител Магдалена Иванова за есе на тема „Пътешествието на Хъбъл“;
 • Стилиана Димитрова Янакиева от ОУ „Антон Страшимиров“,гр. Бургас за разказ на тема „Писмо, изпратено с фенер“.

Д. За рисунка:

 • Първо място– диплом и предметна награда на Нина Николаева Ачилова, на 17години от Школа по изобразително изкуство „Живопис“ при ОДК „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък с научен ръководител Галя Иванова;
 • Второ място– диплом и предметна награда на Мелек Сали Реджеб, на 13 години от СУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян с научен ръководител Калинка Павлова за рисунка на тема „Космосът през детските очи“;
 • Трето място– диплом и предметна награда на Кристина Огнянова Ангелова, на 15 години от Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе с научен ръководител Маргарита Хрисандова за акварели на теми „Бъдеще“ и „Полет“.

Поощрения:

 • Ралица Николаева Витанова, на 17 години от МГ „Баба Тонка“,    гр. Русе за рисунка на тема „Просторите на Космоса“;
 • Ванеса Ненкова Георгиева, на 16 години от Школа по изобразително изкуство „Живопис“ при ОДК „Св. Иван Рилски“,    гр. Казанлък с научен ръководител Галя Иванова;
 • Мирела Илианова Зарева от IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“,         гр. Варна за рисунка на тема „Галактически импулс“;
 • Ивайла Бориславова Михайлова, на 12 години от ОУ „Антон Страшимиров“,    гр. Бургас;
 • Магдалена Атанасова Замова, на 16 години от Школа по изобразително изкуство „Живопис“ при ОДК „Св. Иван Рилски“,   гр. Казанлък с научен ръководител Галя Иванова;
 • Йоанна Крумова Бицова от Арт ателие „Дон Кези“ с научен ръководител Елена Марулевска;
 • Кубрат Георгиев Минковски, на 9 години от НУ „Христо Ботев“,     гр. Плевен;
 • Ивана Андриянова Петрова, на 14 години от СУ „Саво Савов“,     гр. Пирдоп с научен ръководител Антоанета Димитрова за рисунка на тема „Стивън Хокинг“;
 • Реми Ивайлова Пашова, на 12 години от ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен с научен ръководител Румен Петров;
 • Стела Росенова Стоянова, на 12 години от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол с научен ръководител Христо Крушков.

ЗАБЕЛЕЖКА:   Тържественото награждаване на лауреатите от  конкурса ще се състои в Националния политехнически музей около Деня на народните будители – 1 ноември, като за точната дата и час ще Ви информираме своевременно.