Стипендианти на фондация „Eврика“ за 2018/2019 година

І. Именни стипендии в размер на 2 300 лева, както следва:

• За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
Здравко Красимиров Донев от НБУ – София
• За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
Велина Тодорова Иванова от СУ „Св. Кл. Охридски”
• За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
Сабина Светланова Василева от ШУ „Еп. К. Преславски“
Цанимир Ангелов Ангелов от СУ „Св. Кл. Охридски“
• За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
Валентин Росенов Карабельов от Медицински университет – София
• За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –
Мила Димитрова Кайрякова от Медицински университет – София
Мария Василева Динкова от Медицински университет – София
• За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –
Севен Ружди Мустафа от Лесотехнически университет – София
• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
Иван Антонов Тонев от Технически университет – Варна
Петър Стефков Генов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
Драгомир Спиров Маламов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
Александър Красимиров Стойчев от Технически университет – София
• За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –
Кристин Динчева Джалова от УАСГ – София
• За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
Петя Красимирова Маркова от СА „Д. Ценов“ – Свищов

 

ІІ. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

– Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София
– Борислав Калоянов Антов – СМГ „П. Хилендарски“
– Александър Тонев Кръстев – МГ „Д-р П. Берон“ – Варна

 

ІII. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

– Виктор Пламенов Радивчев – СУ „Св. Климент Охридски“
– Габриела Христова Христова – СУ „Св. Климент Охридски“
– Георги Мирославов Александров – СМГ „П. Хилендарски“
– Евгени Михайлов Стателов – ЕГ „Пловдив“
– Здравко Пламенов Иванов – СМГ „П. Хилендарски“
– Иван-Александър Веселинов Мавров – СМГ „П. Хилендарски“
– Иво Владиславов Петров – СМГ „П. Хилендарски“
– Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Климент Охридски“

 

IV. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

– Борис Валериев Митрев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Борис Стефанов Борисов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Ваня Иванова Миланова – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Весела Велкова Механджиева – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Виктор Николаев Терзиев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Владимир Пламенов Милов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Димитър Емануилов Манойлов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Иван Георгиев Георгиев – НПМГ – София
– Камен Павлинов Петров – НПМГ – София
– Кристиян Красимиров Георгиев – Медицински университет – София
– Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
– Лазар Георгиев Митров – Медицински университет – София
– Любен Красимиров Бориславов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Мария Петрова Карабоева – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Мартин Даниел Копчев – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово
– Петър Ивелинов Няголов – МГ „Баба Тонка“ – Русе
– Радослав Стоянов Димитров – МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив
– Радослав Федеев Тодоров – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Стефан Тодоров Иванов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“
– Цветелин Илиянов Илиев – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Кл. Охридски“