Стипендианти на фондация „Еврика“ за 2019/2020 г.

 

І. Именни стипендии в размер на 2 300 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
  Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
  Донка Иванова Аргирова от ШУ „Еп. К. Преславски“
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
  Боряна Ненова Ненова от ПУ „Паисий Хилендарски“
  Ралица Ивайлова Манчева
  от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
  Любен Красимиров Бориславов от СУ „Св. Климент Охридски“
  Цветелина Стефанова Стефанова
  от Медицински университет – Варна
 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –
  Теодор Антониев Ангелов от Медицински университет – София
  Мария Лазарова Гаралова
  от Медицински университет – София
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –
  Елица Цветанова Станачкова от ШУ „Еп. К. Преславски“
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
  Стела Галинова Стойкова от ТУ София, Филиал Пловдив
  Полина Александрова Петкова
  от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Авиационен“ – Долна Митрополия
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
  Мирослав Пламенов Димитров от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –
  Йона Йорданова Лекова от УАСГ – София
  Ивайло Станиславов Стоянов
  от УАСГ – София
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
  Соня Георгиева Господинова от Икономически университет – Варна

 

II. Стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ по целево дарение в размер на 2 300 лева

         Елка Петрова Петрова – Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“

 

ІІI. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

        Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София

 

ІV. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

Борислав Кирилов Кирилов – ПЧМГ – София

Виктор Пламенов Радивчев – СУ „Св. Климент Охридски“

          Габриела Христова Христова – СУ „Св. Климент Охридски“

         Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“

         Даниел Райков Атанасов – СУ „Св. Климент Охридски“

         Десислава Илиянова Илиева – СМГ „П. Хилендарски“

        Евгени Стаев Кайряков – СМГ „П. Хилендарски“

        Иво Владиславов Петров – СМГ „П. Хилендарски“

        Кристиан Емилов Минчев – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

        Кьонг Виет До – СМГ „П. Хилендарски“

        Мартин Даниел Копчев – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово

        Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Климент Охридски“

 

V. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

      Александър Пламенов Проданов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък

      Борис Валериев Митрев – СУ „Св. Климент Охридски“

      Борис Стефанов Борисов – СУ „Св. Климент Охридски“

      Ваня Иванова Миланова – СУ „Св. Климент Охридски“

      Васил Николов Николов – ПЧМГ – София

      Весела Велкова Механджиева – СУ „Св. Климент Охридски“

      Виктор Ивайлов Кожухаров – МГ „Баба Тонка“ – Русе

      Виктор Николаев Терзиев – СУ „Св. Климент Охридски“

      Владимир Пламенов Милов – СУ „Св. Климент Охридски“

      Дамян Стоянов Францов – СМГ „П. Хилендарски“

      Димитър Емануилов Манойлов – СУ „Св. Климент Охридски“

      Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София

      Кирил Теодоров Тошев – НПМГ – София

      Кристиян Красимиров Георгиев – Медицински университет – София

      Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София

      Мария Петрова Карабоева – СУ „Св. Климент Охридски“

      Петър Ивелинов Няголов – СУ „Св. Климент Охридски“

      Радослав Федеев Тодоров – СУ „Св. Климент Охридски“

      Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Климент Охридски“