Фотоконкурс MILSET STEAM 2024

 

Отворете очите си за науката!

 

Да вземеш фотоапарат и да направиш снимка е лесна работа. Ами ако продължите по-нататък? Какво ще кажете да използвате снимките, за да откриете науката?

От капка вода до дъга, от мехурче до гейзер, от дим до светлина, от микроскопия до астрономия, навсякъде сме изправени пред научни феномени. MILSET има за цел да ви даде възможност да ги уловите за вечността!

 

Когато изкуството среща науката

Фотоконкурсът MILSET STEAM (SPC) има за цел да даде свобода на действие за изява на младите хора да изразят творчески това, което наблюдават в науката, чрез снимки.

 

Цели и задачи

 • Ангажиране на младите хора в науката, технологиите, техниката, инженерството, изкуствата и математиката (STEAM) чрез:
 • Изследване на визуалните аспекти на STEAM посредством изкуството и науката на фотографията;
 • Заснемане на изображения с цел демонстриране и комуникиране на STEAM концепции и явления;
 • Прилагане на STEAM техники при заснемането на цифрови снимки.
 • Създаване на колекция от STEAM снимки, направени от младежи от целия ​​свят, които ще бъдат използвани в дейностите и мероприятията на MILSET и неговите организации-членки.

Теми

 • Фотоконкурсът MILSET STEAM е очаква вашите  снимки, отразяващи  STEAM концепции от следните теми: Инженерство, Компютърни приложения, Приложения в роботиката, Здравни науки, Природа (околна среда и екосистеми), Чисти и приложни науки и космически науки.
 • Прострасството  включва звезди, небе, луни, планети, затъмнения и др.

 

Изисквания/Критерии/ за допустимост на участниците

 • Само младежи на възраст между 13 и 25 години (към 1 август 2024 г.) се допускат до участие.
 • Служителите на световните и регионалните офиси на MILSET, членовете на журито за оценка и най-близките членове на техните семейства не могат да изпращат снимки и не се допускат до участие.

 

Изисквания/Критерии/ за допустимост към/на снимките

Всеки участник може да изпрати максимум три снимки за участие в конкурса. Трябва да бъде попълнен и изпратен онлайн формуляр за участие.

 • Всяка снимка, която демонстрира, комуникира или обяснява научна, технологична, техническа, инженерна или математическа концепция или явление се допуска до участие.
 • Онлайн формулярът за участие в интернет изисква от всеки участник да опише накратко концепцията или явлението, свързано с всяка снимка, на английски език.
 • Снимките трябва да бъдат лично дело на състезателя.
 • Снимки, заснемащи лица, не са разрешени поради Общия закон за защита на данните.
 • Снимките трябва да бъдат заснети с помощта на цифров фотоапарат – снимки, създадени от какъвто и да е софтуер, не са разрешени.
 • Обработката, включително изрязването и корекциите за коригиране или подобряване на експозицията или цветовете, е приемлива; Добавянето, премахването или изкривяването на значително съдържание не е разрешено.
 • Снимките не трябва да съдържат воден знак или описателен текст.

Срок за изпращане

Всички снимки и онлайн регистрационната форма трябва да бъдат подадени за изданието през 2024 г. не по-късно от 1 август 2024 г.

 

За да научите повече за конкурса и правилата, посетете‎www.spc.milset.org‎

 

Описание, което трябва да бъде включено към снимката

 • Име и фамилия.
 • Дата на раждане.
 • Град и държава.
 • E-мейл адрес.
 • Изберете темата, свързана със снимката: Здравни науки, Чисти приложни науки, Природа (околна среда и екосистеми), Инженерство, Компютърни, Приложения на роботиката, Космически науки.
 • Заглавие (на английски език, максимум 60 символа)
 • Кратко описание на научната концепция или явления, изобразени на снимката, на разбираем прост език (само на английски език). Обяснението трябва да е разбираемо за младежите/студентите и обществеността. (Максимум 300 знака).

 

Формат на снимките

 • Цветни или
 • Цветово или с нива на сивото
 • Минимална разделителна способност: 2000 пиксела в ширина.
 • Максимален размер на файла: 10 MB.
 • Графичен формат : jpeg, png, psd или tiff.

 

Критерии за оценяване

Изпратените снимки ще бъдат оценявани анонимно от жури, съставено от най-малко десет (10) лица, признати за своята компетентност в областта на фотографията, STEAM образованието или научната комуникация за присъждане на 1-ва, 2-ра и 3-та  награди.

Ако броят на изпратените снимки е значителен, MILSET може да извърши предварителна селекция.

Всички снимки ще бъдат оценявани по отношение на:

 • Оригиналност: креативност на снимката и/или фотографската техника.
 • Информационно съдържание: ефективност при предаване на явлението или концепцията.
 • Технически умения: фокус, композиция, дълбочина на полето, обработка на изображението.
 • Художествено и визуално въздействие: естетическо качество, визуална и емоционална атрактивност.

Също така, наградата „Изборът на публиката“ (People Choice) ще бъде избрана сред най-добрите 15 снимки в процеса на гласуване в социалните медийни платформи на MILSET. Избрани сред 3-те с най.много гласове, те ще  получат сертификат и да бъдат част от галерията MILSET SPC по време на MILSET Expo-Sciences International, ESI 2025.

 

Награди

Ще бъдат избрани максимум 3 снимки, на  които ще бъдат присъдени награди:

 • 1-во място: Lightroom Photography plan (20GB) (Бел. на редактора на сайта. Включва пълните версии на продуктите на Adobe: Photoshop, Photoshop Lightroom и Photoshop Lightroom Classic)
   2-ро място: Affinity Photo 2 – годишен абонамент. (Бел. на редактора на сайта. Affinity Photo 2 е бърз, мощен и прецизен редактор на снимки, който работи под управлението на macOS, Windows и iPad. Този графичен редактор е предпочитан от милиони креативни професионалисти и фотографи от целия свят.
 • 3-то място: Affinity Photo 2 годишен абонамент
 • Награда за избор на хората: Онлайн карта за подарък от Amazon на стойност 25 евро.

Ще бъдат показани най-добрите 15 отбелязани снимки (включително победителите)

 • във виртуалната галерия на MILSET SPC на уебсайта на MILSET.
 • Най-добрите снимки ще бъдат част от MILSET Journal of Science Engagement (JOSE).

 

Права за публикуване/разпространение и авторски права

 • Ако вашата снимки или снимки са избрани като печеливши, вие предоставяте на MILSET неизключитебни , неотменими права със световно покритие да използва вашето име и снимките ви за целите на фотоконкурса, както MILSET прецени за уместно.
 • Вие удостоверявате и гарантирате, че притежавате правата за предоставяне на такова разрешение и се съгласявате да не замесвате MILSET в каквито и да било спорове, възникнали в резултат на оспорване собствеността/правата върху снимките.
 • Авторското право остава собственост на участника, независимо че разрешението за използване на снимките е дадено на MILSET.
 • MILSET се съгласява да цитира автора на снимките в своите публикации.

Споразумение с участниците

 • С изпращането на снимка за участие във фотоконкурса MILSET STEAM, участниците се съгласяват да спазват стриктно официалните правила на конкурса.
 • Приемам условието, че всички решения на организаторите на конкурса относно всеки негов аспект, включително относно критериите за допустимост или дисквалификация, са окончателни и не могат да бъдат обжалвани.

 

Онлайн формуляр за регистрация/участие

https://spc-registration.milset.org/

За повече информация

Уебсайт: https://milset.org/milset/web/programs-events/milset-science-photo-contest

Е-мейл: spc@milset.org