Фотоконкурс MILSET STEAM 2021

 

Отворете очите си за науката!

 

Да вземеш фотоапарат и да направиш снимка е лесна работа. Ами ако продължите по-нататък? Какво ще кажете да използвате снимките, за да откриете науката?

От капка вода до дъга, от мехурче до гейзер, от дим до светлина, от микроскопия до астрономия, навсякъде сме изправени пред научни феномени. MILSET има за цел да ви даде възможност да ги уловите за вечността!

 

Когато изкуството среща науката

Фотоконкурсът MILSET STEAM (SPC) има за цел да даде свобода на действие за изява на младите хора да изразят творчески това, което наблюдават в науката, чрез снимки.

 

Цели и задачи

 • Ангажиране на младите хора в науката, технологиите, техниката, инженерството, изкуствата и математиката (STEAM) чрез:
 • Изследване на визуалните аспекти на STEAM посредством изкуството и науката на фотографията;
 • Заснемане на изображения с цел демонстриране и комуникиране на STEAM концепции и явления;
 • Прилагане на STEAM техники при заснемането на цифрови снимки.
 • Създаване на колекция от STEAM снимки, направени от младежи от целия ​​свят, които ще бъдат използвани в дейностите и мероприятията на MILSET и неговите организации-членки.

 

Изисквания/Критерии/ за допустимост на участниците

 

 • Само младежи на възраст между 13 и 25 години (към 1 юли 2021 г.) се допускат до участие.
 • Персоналът на световните и регионалните офиси на MILSET,членовете на журито и най-близките членове на техните семейства не могат да изпращат снимки и не се допускат до участие.

 

Изисквания/Критерии/ за допустимост към/на снимките

 • Всеки участник може да изпрати максимум три снимки за участие в конкурса. Трябва да се изпрати и онлайн формуляр за участие.
 • Всяка снимка, която демонстрира, комуникира или обяснява научна, технологична, техническа, инженерна или математическа концепция или явление се допуска до участие.
 • Онлайн формулярът за участие изисква от всеки участник да опише накратко концепцията или явлението, свързано с всяка снимка.
 • Снимките трябва да бъдат лично дело на съответния участник.
 • Снимките трябва да бъдат заснети с помощта на цифров фотоапарат – снимки, създадени с помощта на компютърни програми и приложения, не се допускат до участие.
 • Приема се обработка, включително изрязване и корекции за коригиране или подобряване на експозицията или цветовете; добавянето, премахването или изкривяването на значителна част от оригиналното съдържание на снимката не е разрешено.
 • Снимките не трябва да съдържат воден знак или описателен текст.

 

Срок за изпращане

Всички снимки, както и Онлайн Формулярът за участие трябва да бъдат изпратени не по-късно от 31 юли 2021 г., за да бъдат разгледани и оценени в рамките на Фотоконкурс MILSET STEAM 2021.

За да научите повече за конкурса и правилата, посетете‎www.spc.milset.org‎

 

Описание, което трябва да бъде включено към снимката

 • Име и фамилия.
 • Дата на раждане.
 • Град и държава.
 • E-мейл адрес.
 • Заглавие (максимум 60 знака).
 • Кратко описание на английски език на научната концепция или явления, изобразени на снимката, с обем до 300 знака. Описанието трябва да бъде разбираемо за младежите и широката общественост.

 

Формат на снимките

 • Цветни или черно-бели.
 • Минимална разделителна способност: 2000 пиксела в ширина.
 • Максимален размер на файла: 10 MB.
 • Графичен формат .-jpeg, png, psd или tiff.

 

Критерии за оценяване

Изпратените снимки ще бъдат оценявани анонимно от жури, съставено от най-малко десет (10) лица, признати за своята компетентност в областта на фотографията, STEAM образованието или научната комуникация за присъждане на 1-ва, 2-ра и 3-та място награда.

 

Ако броят на изпратените снимки е значителен, MILSET може да извърши предварителна селекция.

Всички снимки ще бъдат оценявани по отношение на:

 • Оригиналност: креативност на снимката и/или фотографската техника.
 • Информационно съдържание: ефективност при предаване на явлението или концепцията.
 • Технически умения: фокус, композиция, дълбочина на полето, обработка на изображението.
 • Художествено и визуално въздействие: естетическо качество, визуална и емоционална атрактивност.

 

Също така сред десетте най-добри снимки, след гласуване в платформите на MILSET в социалните мрежи ще бъде избрана една, за която ще бъде присъдена специална награда „Изборът на публиката“.

 

Награди

Ще бъдат избрани максимум 3 снимки, за които ще бъдат присъдени награди:

 • Първо място: Парична награда в размер на 250 €.
 • Второ и трето място: Годишен абонамент за списание National Geographic с приблизителна стойност 49 USD.

 

Освен това най-добрите 10 снимки (включително тези на победителите) ще бъдат показани и популяризирани  чрез виртуалната галерия на MILSET SPC на уебсайта на MILSET.

 

Права за публикуване/разпространение и авторски права

 • Ако вашите снимки са избрани като печеливши, вие предоставяте на MILSET не-ексклузивни, неотменими права със световно покритие да използва вашето име и снимките ви за целите на фотоконкурса, както MILSET прецени за уместно.
 • Вие удостоверявате и гарантирате, че притежавате правата за предоставяне на такова разрешение и се съгласявате да не замесвате MILSET в каквито и да е опозиции, възникнали в резултат на оспорване собствеността върху снимките.
 • Авторското право остава собственост на участника, независимо че разрешението за използване на снимките е дадено на MILSET.
 • MILSET се съгласява да цитира автора на снимките в своите публикации.

 

Споразумение с участниците

 • С изпращането на снимка за участие във фотоконкурса MILSET STEAM, участниците се съгласяват да спазват стриктно официалните правила на конкурса.
 • Приемам условието, че всички решения на организаторите на конкурса относно всеки негов аспект, включително относно критериите за допустимост или дисквалификация, са окончателни и не могат да бъдат обжалвани.
 • За участниците до 18 години е необходимо писмено съгласие на родител или попечител.

 

Онлайн формуляр за регистрация/участие

 

https://spc-registration.milset.org/

 

За повече информация

Уебсайт: https://milset.org/milset/web/programs-events/milset-science-photo-contest

Е-мейл: spc@milset.org