Приключи ХXII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

След направените експертни оценки, защита на авторски идеи и обсъждане по всяко от тематичните направления, специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди както следва:

А. За идеи за научни и технически експерименти:

 • Второ място – диплом и предметна награда на Константин Петров Тодоров от СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов с научен ръководител Елена Илиева за научна разработка на тема „Космически апарати, работещи на принципа на деформирането на време-пространството“.

Б. За космически модели и макети:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Никол Цветозарова Калчева, на 12 години от Профилирана природо математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора с научен ръководител Антония Петрова и консултант Надя Кискинова за изработване на макет на тема „Орион в моя телескоп“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Емануил Калоянов Калчев и Любомир Димитров Митев от Профилирана природо математическа гимназия „Гео Милев“,      гр. Стара Загора с научен ръководител Антония Петрова и консултант Надя Кискинова за изработване на тримерен модел на Съзвездие „БИК“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Таня Цветанова Славкова, на 15 години от Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Троян за изработване на макет на тема „Полет в Космоса“.

Поощрения:

 • Ивайло Викторов Маринов, на 11 години от ОУ „Васил Левски“,    гр. Плевен с научен ръководител Богомила Милчева за изработване на макет на тема „Космосът – необятен и загадъчен“;
 • Джемиле Бейхан Неджиб, на 17 години от СУ „Елин Пелин“,          с. Руен, обл. Бургас с научен ръководител Росица Йовкова за изработване на макет на Слънчевата система;
 • Неджмие Мустафа Исмаил, на 18 години от СУ „Елин Пелин“, с. Руен, обл. Бургас с научен ръководител Росица Йовкова за изработване на макет на извънземното „Шюкрю“;
 • Константин Тодоров Даянов, на 14 години от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Първенец, област Пловдив с научен ръководител Виктория Чалъкова за изработване на макет на тема „Надежда“;
 • Емануил Калоянов Калчев, на 12 години от Профилирана природо математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора с научен ръководител Антония Петрова и консултант Надя Кискинова за изработване на модел на планетата Марс и нейните спътници;

В.  За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Рената-Крис Ярославова Алтънова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово с научен ръководител Пенка Йотева за уеб-базирана творба на тема „Георги Иванов – първият български космонавт“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Христо Ангелов Димитров от ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков с научен ръководител Милена Желева за компютърна 3D анимация „Приключението на Тодор“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Петър Мирославов Забунов от Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, гр. Сливен с научен ръководител Пенка Василева за разработката „Две планети“.

Поощрения:

 • Радина Иванова Сърбакова от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Величка Сабахлъкова за разработката „Космосът – настояще и бъдеще“;
 • Кристиян Костадинов Джургов от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „В необятния Космос”;
 • Теодор Стилиянов Карлов от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Красотата на Космоса”;
 • Ема Костадинова Петрова от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Защо не съм планета?”;
 • Станимир Николаев Казаков от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Урок в Космоса”;
 • Моника Руменова Попова от ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков с научен ръководител Милена Желева за компютърна рисунка на тема „Космически художник“;
 • Симона Василева Василева от ОУ „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен за компютърна рисунка на тема „И давам криле на мечтите”;

Г.  За литературни творби:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Белослава Анатолиева Тодорова от СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов с научен ръководител Елена Илиева за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Дейвид Илиянов Георгиев от НУИ „Проф. В. Стоянов“, гр. Русе с научен ръководител Теменуга Златева за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Василка Златкова Димитрова от НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч с научен ръководител Камелия Калчева за стихотворението „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Поощрения:

 • Васил Николаев Целков от ОУ „Отец Паисий“, село Долно Камарци, Софийска област с научен ръководител Ваня Димитрова за „Космическо стихотворение“;
 • Велимир Красимиров Тодоров от СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен с научен ръководител Пенка Василева за стихотворението „Мечта за Космоса“;
 • Виктория Пламенова Недялкова от СУ „М. Райкович“, гр. Дряново с научен ръководител Виржиния Дачева за стихотворението „Зов от Космоса“;
 • Даяна Луканова от СУ „Христо Ботев“, група „Перо и муза“, ЦПЛР ОДК – Сунгурларе с научен ръководител Златка Христова за разказ на тема „Другият наш свят“;
 • Диана Бисерова Гаврилова от НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч с научен ръководител Камелия Калчева за есе на тема „Магията на Космоса“;
 • Николай Неделчев Николов от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пещера за есе на тема „Пътуване до края на времето“;
 • Славея Стефанова Семова от II СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Д. За рисунка:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Мария Пенкова Пенкова, на 14 години от Арт клуб към Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч за рисунка на тема „Урок в космическа оранжерия“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Нелина Петрова Гълъбова, на 17 години от II СУ „Проф. Никола Маринов“,            гр. Търговище с научен ръководител Татяна Панайотова за рисунка на тема „Космичен пейзаж“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Марина Миленова Кацарска, на 9 години от ОУ „Васил Левски“ и Арт школа „Колорит“- гр. Плевен с научен ръководител Майя Ананиева за рисунка на тема „Моите приятели от Космоса“.

Поощрения:

 • Петя Добромирова Димитрова, на 9 години от ОУ „Иван Вазов“,   гр. Русе и ОбДЦКИ – Русе с научен ръководител Маргарита Хрисандова за рисунка на тема „Космически свят“;
 • Ивайло Рачев Иванов, на 16 години от ППМГ – Ловеч с научен ръководител Мариана Москова за рисунка на тема „Космосът – такъв, какъвто си го наредим!“;
 • Десислава Цветанова Димитрова, на 17 години от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч за рисунка на тема „Моето пътуване в Космоса“;
 • Християна Антониева Иванова, на 17 години от СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица;
 • Вилияна Антониева Иванова, на 17 години от СУ „Георги Измирлиев“,  гр. Горна Оряховица;
 • Вяра Пламенова Пенчева, на 10 години от СУ „Райчо Каролев“,  гр. Габрово и Школа „ЕЛИЗА АРТ“ – Габрово с научен ръководител Елиза Ковачева-Цокова за рисунка на тема „Поглед от Луната“;
 • Атилла Демирел Матем, на 8 години от ОУ „Отец Паисий“ и ЦПЛР– ОДК – Силистра с научен ръководител Вихрен Иванов;
 • Антония Пламенова Георгиева, на 16 години от ПГСУАУ „Атанас Буров“ и ЦПЛР– ОДК – Силистра с научен ръководител Вихрен Иванов;

ЗАБЕЛЕЖКА:   Тържественото награждаване на лауреатите от
                                 конкурса ще се състои в Националния
                                 политехнически музей около Деня на народните
                                 будители – 1 ноември, като за точната дата и час ще
                                 Ви информираме своевременно.