Стипендианти на фондация „Еврика“ за 2020/2021 г.

 

 

І. Именни стипендии в размер на 2 300 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –

     Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“

      Ангел Илиев Мацурев от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен

 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –

    Елена Миткова Николова от Технически университет – София

    Костадин Светлинов Гаров от СУ „Св. Кл. Охридски“

 •  За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов –

     Свилен Иванов Попов от СУ „Св. Кл. Охридски“

 •  За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –

     Расим Ерол Бекир  от СУ „Св. Кл. Охридски“ 

 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –

     Илия Петров Кичев от СУ „Св. Климент Охридски“

 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –

     Бойко Красенов Матев от Медицински университет – Варна

    Розен Красимиров Григоров от Медицински университет – Варна 

 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –

     Белослава Николаева Генова от ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –

     Екатерина Минкова Константинова от ШУ „Еп. К. Преславски“ 

 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –

     Иван Красимиров Маринов от Технически университет – София

     Ивайло Венциславов Захариев от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия

 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –  

    Цветемира Пламенова Минкова от УАСГ – София 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –

    Виктория Ивова Миладинова от УНСС – София

    Кристина Александрова Сомова от УНСС – София

 

II. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по целево дарение в размер на 2 300 лева

    Деметриа Станиславова Танева – СУ „Св. Кл. Охридски“

   Радослав Юсеинов Смаилов – ПУ „П. Хилендарски“, Филиал Смолян

 

ІІI. Стипендии на носители на златни медали от  международни олимпиади в размер на 1 400 лева

 Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София

 

ІV. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

–   Андон Ивайлов Тодоров – СМГ „П. Хилендарски“

–   Борислав Кирилов Кирилов – ПЧМГ – София

–   Габриела Христова Христова – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Георги Георгиев Петков – ПЧМГ – София

–   Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Даниел Райков Атанасов – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Кьонг Виет До – СМГ „П. Хилендарски“

–   Мартин Даниел Копчев – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово

–   Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Климент Охридски“

 

V. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

–   Александър Пламенов Проданов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък

–   Борис Стефанов Борисов – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Ваня Иванова Миланова – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Васил Николов Николов – ПЧМГ – София

–   Весела Велкова Механджиева – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Виктор Димитров Гилин – НПМГ – София

–   Виктор Ивайлов Кожухаров – МГ „Баба Тонка“ – Русе

–   Виктор Николаев Терзиев – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Георги Нелиянов Недялков – СМГ „П. Хилендарски“

–   Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София

–   Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София

–   Кристиян Красимиров Георгиев – Медицински университет – София

–   Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София

–   Любен Красимиров Бориславов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Мария Петрова Карабоева – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София

–   Павел Атанасов Николов – МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

–   Теодор Свиленов Маслянков – СМГ „П. Хилендарски“