Стипендианти на Фондация „Еврика“ за 2021/2022 година

 

 

І. Именни стипендии в размер на 2 300 лева, както следва:

     •    За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов

Полина Александрова Петкова от НБУ

Иван Димитров Йорданов от Технически университет – Варна

  • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков

Костадин Светлинов Гаров от СУ „Св. Кл. Охридски“

 За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов

Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“

    •  За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков

Огнян Красимиров Петков  от СУ „Св. Кл. Охридски“

Стефан Йонков Стефанов от СУ „Св. Кл. Охридски“

    •  За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев

Яна Стефанова Димитрова от СУ „Св. Климент Охридски“

  • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов

Страхил Каменов Василев от Медицински университет – София

Здравко Иванов Иванов от Медицински университет – Пловдив

    •   За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов

Християна Василева Христова от Аграрен университет – Пловдив

  • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –

Мария Мирославова Даскалова от  БСУ

Иван Йорданов Радев от НВУ „Васил  Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

    •    За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски

Лъчезар Мирославов Михайлов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия

Ивайло Венциславов Захариев от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия

  • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето   

Биляна Николаева Апостолова от УАСГ – София

Владислава Любомирова Клечкова от УАСГ – София 

  • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев

Елена Тодорова Таракова от УНСС – София

 

II. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по целево дарение в размер на 2 300 лева 

Александра Орлинова Заимова – ПУ „Паисий Хилендарски“

 

III. Стипендия  по целево дарение в размер на 2 300 лева

Айлин Гюнай Фейзуллова – Медицински университет – София

 

IV. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

–    Борислав Валентинов Стоянов – 125 СУ „Боян Пенев“ – София

–    Борислав Кирилов Кирилов – ПЧМГ – София

–    Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София

–    Петър Стоилов Жотев – СМГ „П. Хилендарски“

 

V. Стипендии на носители на сребърни медали от  международни олимпиади в размер на 1 200 лева

–   Александър Пламенов Проданов – ППМГ „Н. Обрешков“ – Казанлък

–   Андон Ивайлов Тодоров – СМГ „П. Хилендарски“

–   Васил Николов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Георги Георгиев Петков – ПЧМГ – София

–   Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Илияс Башир Номан – СМГ „П. Хилендарски“

–   Мартин Даниел Копчев – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово

–   Павел Атанасов Николов – МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив

–   Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Климент Охридски“

 

VI. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

–   Борис Стефанов Борисов – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Ваня Иванова Миланова – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Весела Велкова Механджиева – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София

–   Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София

–   Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София

–   Любен Красимиров Бориславов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Любослав Иванов Стефанов – ПЧМГ – София

–   Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София

–   Румен Миленов Михов – ПМГ „Атанас Радев“ – Ямбол

–   Самуил Владимиров Петков – СМГ „П. Хилендарски“

–   Явор Мирославов Йорданов – НПМГ – София

–   Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Кл. Охридски“