ХXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

 

 

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

ОБЯВЯВА

ХXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той е включен в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления. Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 24 май 2022 година. Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса. Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр и декларация за личните данни на авторите.