ПРИКЛЮЧИ ХXIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”

След направените експертни оценки, защита на авторски идеи и обсъждане по всяко от тематичните направления, специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди както следва:

А. За идеи за научни и технически експерименти:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Горан Георгиев Дулев от ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора с научен ръководител Тонка Иванова за научна разработка на тема „Йота двигателите. Най-мощните транспортни средства, които човечеството може да достигне“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Даниел Дианов Марчев и Дарина Бахтигалиева от Първа езикова гимназия – гр. Варна за научна разработка на тема „Космически рециклатор“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Иван Любомиров Балабанов от Езикова гимназия „Пловдив“ с научен ръководител д-р Костадина Кацарова за научна разработка на тема „Алтернативен вечен двигател“. 

Б. За космически модели и макети:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Катерина Йорданова Чолева от ППТГ „Никола Вапцаров“, гр. Банско с научен ръководител Ангелина Воденичарова за изработване на макет на тема „Космосът през моите очи“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Мартин Стоянов Вълчинов, на 13 години от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Разград и ЦУТНТ – Разград с научен ръководител инж. Младен Димитров за изработване на макет на космическа оранжерия „Земя“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Веселин Мирославов Ганчев от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас с научни ръководители Грета Стоянова и Таня Сребрева за изработване на макет на тема „Астронавчето Веско“.

Поощрения:

 • Борис Цветанов Мавров, на 12 години от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница  за изработване на модел на космическа станция на Марс;
 • Колектив в състав: Лора Йорданова Георгиева и Елица Бисерова Куцарова, на 16 години от АЕГ „Гео Милев“, град Русе с научен ръководител Павлинка Ангелова за изработване на макет на тема „Малкият голям свят на космонавта“;
 • Цветелина Красимирова Василева, на 15 години от ОУ „Гео Милев“, гр. Садово с научен ръководител Мая Димитрова за изработване на макет на тема „Червената планета Марс“;
 • Димитър Красимиров Василев, на 12 години от ОУ „Гео Милев“, гр. Садово с научен ръководител Мая Димитрова за изработване на макет на тема „На разходка по Луната“;
 • Колектив в състав: Борислава Ивайлова Бойчева, Христиана Михайлова Камбурова и Цветелина Маринова Неделчева, на 12 години от ОУ „Д-р Петър Берон“, село Приселци, община Аврен с научен ръководител Николета Василева за изработване на макет на тема „Бъдеще“;
 • Андрей Николай Велинов, на 12 години от 122 ИОУ „Николай Лилиев“, град София за изработване на макет на Слънчева система.

 

В.  За графични произведения, създадени с помощта на компютър –  рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Александър Стоянов Миланов от МГ „Д-р Петър Берон, гр. Варна с научен ръководител Павлина Георгиева за компютърната игра                  „Х – Атана“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Джансу Беркантова Фикриева от I СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище с научен ръководител Димана Петрова за компютърната обучителна игра „Космос – Запознай се с планетите“;

Присъждат се две трети места:

 • Трето място – диплом и предметна награда на Теодор Стилиянов Карлов от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Космосът е нашето бъдеще”;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Даниел Дамянов Колев от ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас за разработката „Астрономия за начинаещи“.

Поощрения:

 • Живко Димитров Георгиев от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за фотоколаж на тема „В необятния Космос”;
 • Мелек Мюслюм Кямил от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, гр. Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за фотоколаж на тема „Мечта”;
 • Габриела Здравкова Стоянова от ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков за компютърна рисунка на тема „Космос“;
 • Момчил Руменов Тотев от I СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище с научен ръководител Димана Петрова за компютърната игра „Космос“;
 • Пламен Пламенов Петров от ОУ „Димитър Петров, гр. Сливен с научен ръководител Теодора Димова за изработване на компютърна анимация „Космосът и ние“;
 • Колектив в състав: Никола Ивайлов Гидиков и Валентин Пламенов Пеев от ОУ „Цар Симеон I“, гр. Варна с научен ръководител Ирина Стойкова  за разработката „Космос – човешките постижения и близкото бъдеще“.

Г.  За литературни творби:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Симона Василева Василева от ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен с научен ръководител Марияна Аврамова за разказа „Космическите технологии в нашето ежедневие”;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Янислава Якимова Димитрова от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева за есе на тема „Значението на Космоса, пречупено през призмата на петнадесетгодишен мечтател“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Никол Бориславова Георгиева от ПГ „Пейо Яворов“, гр. Петрич с научен ръководител Мариела Костадинова за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. 

Поощрения:

 • Айя Чудомирова Драгнева от ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново с научен ръководител Руска Христова за есе на тема „Училище, работа и дом в Космоса“;
 • Александра Асенова Петелова от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев с научен ръководител Евгения Попова-Балакчиева за разказа „Космосът – минало и бъдеще“;
 • Виктория Пламенова Недялкова от СУ „М. Райкович“, гр. Дряново с научен ръководител Виржиния Дачева за стихотворенията „Зелената планета“ и „Шепот на звезди“;
 • Гамзе Хаджиюсеин от СУ „Антим I“, гр. Златоград с научен ръководител Бисера Хаджийска за разказа „Един необикновен космически живот“;
 • Елена Георгиева Гочева от ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе с научен ръководител Цонка Донева за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Емануела Ангелова Найденова от СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив с научен ръководител Елена Божинова за есе на тема „Живот на друга планета“;
 • Калоян Цветанов Драганов от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева за есе на тема „Космосът – моята космическа мечта“;
 • Касандра Пламенова Недялкова от СУ „М. Райкович“, гр. Дряново с научен ръководител Виржиния Дачева за стихотворенията „Вселена“ и „Космос“;
 • Лиана Деянова Иванова от ПГТ „Ив. П. Павлов“, гр. Русе с научен ръководител Анелия Минева за есе на тема „Космосът и човека“;
 • Симона Захариева Бабурова от 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София с за есе на тема „Може ли един билет?“;
 • Славина Калинова Иванова от ПГ „Д-р Ив. Панов“, гр. Берковица за стихотворението „Съзвездие“;
 • Тодор Владимиров Марлов от ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен с научен ръководител Марияна Аврамова за есе на тема „Бъдещето на човечеството се крепи на познанието и любовта към науката“. 

Д. За рисунка: 

 • Първо място – диплом и предметна награда на Александър Иванов Чешанков, на 14 години от 38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София за рисунка на тема „Изследване на черните дупки“;

Присъждат се две втори места:

 • Второ място – диплом и предметна награда на Ферай Халилова Алиева от II СУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище с научен ръководител Татяна Панайотова за рисунка на тема  „Екскурзия в Космоса“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Симона Маринова Дикова, на 15 години от IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна;

 • Трето място – диплом и предметна награда на Шермин Синан Чакмаклъ, на 16 години от НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, гр. Казанлък с научен ръководител Веселина Маринова за рисунка на тема „Поглед към бъдещето“.

Поощрения:

 • Богиня Петрова Панчева, на 12 години от СУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит с научен ръководител Веселка Стойнова за портрет на първия български космонавт Георги Иванов;
 • Косьо Тонев Тонев, на 10 години от НУ „Васил Левски“, гр. Варна за рисунка на тема „Необятният Космос“;
 • Никола Миленов Кацарски, на 11 години от НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен с научен ръководител Любомир Минчев за рисунка на тема „Вечният стремеж към висините“;
 • Витан Иванов Василев, на 15 години от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе с научен ръководител Гергана Кръстева за рисунка на тема „Конструирането на дайсън- сферата“;
 • Стефания Георгиева Петкова, на 14 години от СУ „Железник“, гр. Стара Загора с научен ръководител Севдалина Гълъбова за рисунка на тема „Магията на Космоса“;
 • Моника Руменова Попова, на 16 години от ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков с научен ръководител Милена Желева за рисунка на тема „Човекът и Космосът: На път към безкрайността“;
 • Радостина Христова Къдрева, на 10 години от 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София за рисунка на тема „Земята и Слънцето;
 • Христиан Христов Къдрев, на 9 години от 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София за рисунка на тема „Марс и Слънцето“;
 • Петя Добромирова Димитрова, на 12 години от ОбДЦКИ – Русе, Школа по изобразително изкуство, ученичка в МГ „Баба Тонка“ – Русе с научен ръководител Маргарита Хрисандова за рисунка на тема „Космос“;
 • Алсу Тодоривна Пейчева, на 13 години от 3-то ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица с научен ръководител Филонка Горанова за рисунка на тема „Соларис“;
 • Виктория Ангелова Христова,на 15 години от ЦПЛР – Бургас за рисунка на тема „През Космоса“.

ЗАБЕЛЕЖКА:   Тържественото награждаване на лауреатите от  конкурса ще се състои в Националния политехнически музей около Деня на народните будители – 1 ноември, като за точната дата и час ще Ви информираме своевременно.