ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ЕВРИКА” ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР

 

 

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

СЪВМЕСТНО С

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ЕВРИКА”

ЗА МЛАД МЕНИДЖЪР

Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие.

Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си. Заявките-предложения трябва да съдържат информация за:

– имената и рождената дата;

– адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;

– основна професия, къде и какво е завършил, допълнителна квалификация, какви езици владее и в каква степен;

– кратко описание на професионалната кариера;

– принос за просперитета на фирмата и постиженията през последната година, в т.ч.:

* бизнес резултати;

* личен принос за развитие на бизнеса;

* професионални качества на кандидата;

* иновативност, качество и бизнес съвършенство;

* социална отговорност на бизнеса;

* изграждане на партньорства.

Журито, съставено от компетентни специалисти, ще направи предварителна селекция по предоставените резултати и доказателства и обективно и непреднамерено ще определи участниците в заключителния етап. Победителят ще бъде определен след провеждане на среща с журито, за да могат да се изявят знанията и способностите.

Носителят на наградата „ЕВРИКА” ще получи слава и престиж, паметна пластика и почетен диплом.

Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във Фондация „ЕВРИКА” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, office@evrika.org и grigor@evrika.org

 

 

 

 

КОНКУРС „МЛАД МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА”

Критерии за оценка на качествата и

постиженията на участниците

 

1. Бизнес резултати * Основни характеристики на бизнеса. Номенклатура. Обем на продукцията – в стойностно и натурално изражение. Пазари. Конкурентноспособност. Растеж на бизнеса. Стратегии за развитие.
2. Личен принос за развитие на бизнеса * Кое оценява кандидатът като свой най-съществен принос за развитие на бизнеса.

* Мнения и оценки на партньори.

3. Професионални качества на кандидата * В конкретна предметна област на  бизнеса.

* Управленски умения, вкл. Междуличностни умения.

4.  Иновативност, качество и бизнес съвършенство * Внедрени иновации. Организационни механизми за иновиране.

* Организацията има ли сертифицирана система за управление на качеството? Кои са най-важните организационни механизми за управление на качеството и постигане на бизнес съвършенство?

5.  Социална отговорност на бизнеса * Организацията осъществява ли социално отговорно поведение? В какво се изразява то?
6. Изграждане на партньорства * Какви партньорски взаимоотношения изгражда организацията? Какъв е техният смисъл за организацията и партньорите?