За Джон Атанасов и раждането на компютъра

В сайта на Клуб “Z” се появи некомпетентна публикация https://clubz.bg/129099, в която се твърди, че приносът на Джон Винсент Атанасов за основните принципи на електронното цифровото смятане, е плод на необосновани български амбиции. В действителност тези принципи, които са в основата на съвременните компютри, са същността на значимото откритие на Джон Атанасов. По-точно:
• Използване на двоична бройна система. Числата се представят само с 0 и 1
• Използване на електронни схеми за представяне на цифрова информация-(0 или 1).
• Въвеждане на регенеративна (възстановима) памет.
• Извършване на непосредствени логически действия.
В 1939 г. Джон Атанасов демонстрира работещ прототип на своя цифров електронен компютър. През периода 1939-1942 г. с помощта на Клифърд Бери той създава напълно функциониращ компютър (ABC). Авторите изготвят и заявка за патент, която е предадена в администрацията на университета (но навярно поради войната не е регистрирана), а Атанасов е призован за изследвания в областта на военното дело.
През октомври 2006 г. президентът на IEEE Майкъл Уилямс изнесе доклад за историята на компютърната техника на симпозиум в София. На церемонията в Националният Исторически музей Джон Густавсон е награден от Президента на България за създаване на изцяло функционираща реконструкция на АВС. По-късно компютърът е изложен в Музея на компютърната история в Калифорния като съществува и филм, демонстриращ работоспособността му.
През 1973г. с решение на федералния съдия Ларсен се признават основните идеи на Атанасов, които са използвани при проектиране на компютъра ЕНИАК, без неговото съгласие. През 1990г. Атанасов получава орден за високи технологични постижения от Президента на САЩ.
Подробни описания на приносите на Джон Атанасов са дадени в редица литературни източници:
1. Smiley J. The Man Who Invented the Computer, NY. Doubleday 2010
2. Сендов Б., Джон Атанасов –Електронният Прометей, София, УИ „Климент Охридски“ 2003
3. Боянов К.,110 години от рождението на Джон Атанасов, Сп. БАН, №6, 2013
4. Getov V., Insights into the Origins of the IEEE Computer Society and the Invention of Electronic Digital Computing, IEEE Computer, 54 (8): 13-18, IEEE, August 2021
Все повече учени ,специалисти и широк кръг интелектуалци от цял свят оценяват значимостта и идеите на Джон Атанасов. На 5-6 юли 2023г. в Чикаго е планиран конгрес на IEEE с JVA 2023 International Symposium on Modern Computing (Катедрата в която е работил Джон Атанасов е в Университета в Айова).
Считам, че негативизма относно значими постижения на учени с български произход, с безотговорно използване на неточни факти и формулировки, не е в полза на нашето общество.

Акад. Кирил Боянов, проф. Владимир Гетов, акад. Петър Кендеров, акад. Васил Сгурев, акад. Иван Попчев.