СТИПЕНДИАНТИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ ЗА 2022/2023 ГОДИНА

 

І. Именни стипендии в размер на 3 000 лева, както следва:

• За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
Тонислав Светославов Троев от ШУ „Еп. Константин Преславски“
Йорданка Мариянова Ламбова от НВУ „Васил Левски“, Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

• За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
Цветелина Цветозарова Стефанова от РУ „Ангел Кънчев“

• За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов –
Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“

• За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
Мирослав Светославов Мойсеев от СУ „Св. Кл. Охридски“

• За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
Кристиян Кристиянов Веселинов от СУ „Св. Климент Охридски“
Екатерина Георгиева Георгиева от ПУ „П. Хилендарски“

• За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –
Страхил Каменов Василев от Медицински университет – София
Здравко Иванов Иванов от Медицински университет – Пловдив

• За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –
Петя Андриянова Петрова от ЛТУ – София

• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
Радина Иванова Бодурова от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
Димитър Стефанов Димов от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

• За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
Борислав Петров Иванов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
Тони Борислав Борисов от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

• За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
Жак Милчев Семизов от Икономически университет – Варна
Валери Красимирова Коничева от УНСС – София

II. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по целево дарение в размер на 2 500 лева

– Габриела Димитрова Дамянова – ПУ „Паисий Хилендарски“

III. Стипендия по целево дарение в размер на 2 500 лева

– Любомир Любомиров Гайдарски – Медицински университет – София

IV. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

– Александър Пламенов Проданов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София
– Павел Атанасов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Петър Стоилов Жотев – СМГ „П. Хилендарски“

V. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

– Атанас Димитров Димитров – СМГ „П. Хилендарски“
– Васил Николов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“
– Деян Деянов Хаджи-Манич – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
– Иван Тодоров Тагарев – СМГ „П. Хилендарски“
– Илияс Башир Номан – СМГ „П. Хилендарски“
– Крум Найденов Александров – МГ „Гео Милев“ – Плевен
– Маргулан Ерланович Исмолдаев – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
– Марин Христов Христов – СМГ „П. Хилендарски“
– Явор Ивайлов Христов – СМГ „П. Хилендарски“

VI. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

– Божидар Данчев Димитров – ПМГ – Силистра
– Виктор Бориславов Михайлов – СМГ „П. Хилендарски“
– Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София
– Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София
– Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
– Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София
– Румен Миленов Михов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Явор Мирославов Йорданов – СУ „Св. Кл. Охридски“
– Яна Александрова Атанасова – НПМГ – София
– Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Кл. Охридски“