НАГРАДИ ЕВРИКА ЗА 2022 ГОДИНА И ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА СТИПЕНДИАНТИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

На 31 януари 2023 г. в сградата на НДК в София се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2022 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчват за тридесет и трети пореден път за млад мениджър, тридесет и втори за млад фермер и млад изобретател и двадесет и седми за постижения в науката.

Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

За първи път обединихме връчването на наградите „Еврика“ и връчването на удостоверенията за стипендии през последната година. Това е израз на политиката ни за откриване и развитие на млади хора с изявени способности в науката, техниката и технологиите и подготовката  и реализацията им.

Гости на тържеството бяха: Петър Кънев – зам. председател на комисията по икономическа политика и иновации в 48 Народно събрание; акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Валентина Танева – съветник на Президента на Република България по образование; Диана Петкова – председател на СУБ; акад. Николай Витанов – зам. ректор на  СУ „Св. Кл. Охридски“.

Церемонията бе открита и водена от доц. Владислав Божилов.

Наградите, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН и Васил Велев – председател на АИКБ, зам. председател на Съвета на Фондация „Еврика и съорганизатор на конкурса за млад мениджър.

  • Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за постижения в науката получи д-р Александър Сираков – лекар-специализант по образна диагностика в УМБАЛ „Свети „Иван Рилски“ – София.

Наградата се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема „ВРЕМЕННО-СТЕНТ АСИСТИРАНО КОЙЛИРАНЕ”., за което му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“.

 За пръв път в света е въведена техника на временно-стент асистирано койлиране с Comaneci стент и неговите разновидности на руптурирали мозъчни аневризми с широки шийки в състояние на субарахноидална хеморагия. Резултатите от дисертацията са публикувани в 3 статии в списания с импакт фактор, които са цитирани 32 пъти от чужди автори.

Конкурсът се провежда съвместно от Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България.

  • Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад изобретател получи Елица Петкучева – асистент в Секция „Водородни системи с полимерен електролит“ на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ /ИЕЕС/  при БАН.

                        Наградата й се присъжда като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“, регистрирано като американски патент. Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение. Елица Петкучева е съавтор на още две изобретения, регистрирани като полезни модели, а именно:

  1. „Електролизна клетка за тестване на мембранни електродни пакети“;
  2. „Модулна електролизна клетка за производство на оксиводородна смес“.

Диплом за отлично представяне в конкурса за млад изобретател получи Мария Тодорова – съавтор в пет изобретения, регистрирани като полезни модели със съществен дял на участие (20-50%). Патентованите активни компоненти от слузта на охлювите са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и международен пазар. Икономическият ефект от разработените продукти възлиза на над 2 000 000 лева.

  • Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад мениджър получи Христо Пеев – основател и изпълнителен директор на Motion Software и главен мениджър „Иновации“ на Еxadel. Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2022 година на Христо Пеев за: глобална визия и подход в развитието на бизнеса и значими бизнес резултати; иновативен управленски подход в търсенето, експериментирането и прилагането на работещи управленски идеи и практики; изявено бизнес лидерство.

С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличен:

Димитър Платов – съосновател и собственик на „Бъзонада“ ООД – мотиви – за създаване и развитие на сериозен бизнес въз основа на традиционни за българите вкусове и природни ресурси; решителност, гъвкавост и постигнати резултати в производствената дейност и реализацията на продуктите.

  • Носител на наградата ЕВРИКА за 2022 за млад фермере Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от село Асеновец, община Нова Загора – Завършил е бакалавърска степен по „Бизнес икономика“ в Тракийски университет – Стара Загора. Отглежда 270 пчелни семейства, разположени на два пчелина.

 Приветствия отправиха: акад. Юлиан Ревалски – председателна БАН, Васил Велев – председател на АИКБ и проф. Диана Петкова- председател на Съюза на учените в България, съорганизатор на конкурса за наградата „Еврика“ за постижения в науката.

Прочетени бяха поздравителни адреси от Вицепрезидента Илияна Йотова, Българският Еврокомисар – Мария Габриел, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Синдиката на българските учители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“ връчи удостоверенията на 42 ученици и студенти, определени след конкурс за стипендианти на Фондация „Еврика“ за учебната 2022/2023 година. Те са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; Медицински университет – София; НВУ „В. Левски“; Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен; ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия; ПУ „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – Пловдив; УНСС – София; Икономически университет – Варна; ШУ „Еп. Константин Преславски“; Русенски университет „Ангел Кънчев“; ЛТУ – София; СМГ „Паисий Хилендарски“; МГ „Гео Милев“ – Плевен; МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна; НПМГ – София; ПМГ – Силистра.

 Поздравление към стипендиантите от официалните гости поднесе зам. ректора  на СУ „Св. Кл. Охридски“ акад. Николай Витанов.

 Стипендиантът Страхил Василев от МУ – София – носител на именната стипендия „Акад. Методи Попов“ отговори на приветствията и благодари за подкрепата.

Акад. Кирил Боянов с кратко слово поздрави лауреатите и стипендиантите, честити им отличията и пожела бъдещи успехи на всички. Благодари на всички приятели на фондацията, които са я подпомогнали активно за осъществяването на мисията й – учени, държавници, общественици.

Повече информация за носителите на наградите ЕВРИКА за 2022 г. ще  намерите тук.