ХXV  Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

 

ОБЯВЯВА

 

ХXV  Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той е включен  в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления. Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 24 май 2023 година. Повече подробности може да намерите в Регламента на конкурса. Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр и декларация за личните данни на авторите.