Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година

 

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад.  Благовест Сендов;
 1. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 2. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 3. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 4. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 1. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията  и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 1. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
 1. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 2.    Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 3000 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2023\2024 година.

 Кандидатите за именните стипендии  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата и куриер във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2  /от 01. 09. 2023 г. до 15. 10. 2023 г. следните документи:

 1. Формуляр по образец;
 2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за  

 получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;

 1. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за  

      новата учебна 2023/2024 година;

 1. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в

     национални и международни конкурси, олимпиади и конференции,  

     публикации в научни издания и други такива за постижения на

     кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество

     и други;

 1. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 страници).

 

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция)  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

 

          За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.

          За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org   

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Студентите и учениците, кандидатстващи за стипендия по право като спечелили медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология могат да изтеглят съответните регистрационни формуляри.