ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

 

КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ – СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА

НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ – КОНКУРС НА ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ

 

П О К А Н А
29 НОЕМВРИ – 1 ДЕКЕМВРИ 2023 г.
Национален дом на науката и техниката
ул.„Г.С.Раковски” №108
ЗАЛА 4
Националното ИЗЛОЖЕНИЕ – КОНКУРС ще даде възможност на участниците да представят свои
експериментални разработки и да се срещнат и обменят опит с български изобретатели. Ще бъдат
осигурени щандове за експозиция и технически условия за демонстрация. Участието е безплатно!
Поканват се за участие млади учени, докторанти, студенти, ученици от професионални гимназии.
Кандидатите трябва да представят самостоятелни или колективни разработки. За ученическите
разработки се предвиждат следните награди:
 Първа награда:
Грамота и парична премия 300 лв.
 Втора награда:
Грамота и парична премия 200 лв.
 Трета награда:
Грамота и парична премия 100 лв.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Националното ИЗЛОЖЕНИЕ – КОНКУРС ще се проведе от 29 ноември до 1 декември 2023 г. в
Националния дом на науката и техниката – гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 108, зала 4.
На 1 декември ще бъде организирано посещение на лаборатории в София Тех Парк и Технически университет – София.
КОНТАКТИ:
д-р инж. Бойко Денчев
GSM: 0878703721
e-mail: cim@fnts.bg; b.denchev@fnts.bg
1000 София, ул. «Г.С.Раковски» № 108, ОФИС 310.
Федерация на научно-техническите съюзи в България
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––