Стипендианти на Фондация „Еврика“ за 2023/2024 година

 

 

І. Именни стипендии в размер на 3 000 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –

Тонислав Светославов Троев от ШУ „Еп. Константин Преславски“

      Ивайло Георгиев Петров от Технически университет – Варна

 

 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –

Цветелина Цветозарова Стефанова от РУ „Ангел Кънчев“

 

 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов –

Петър Славчев Евгениев от СУ „Св. Кл. Охридски“

Васил Стефанов Желински от ПУ „П. Хилендарски“

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –

Христа Юлиянова Иванова  от СУ „Св. Кл. Охридски“

 

 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –

Добрина Костадинова Иванова от СУ „Св. Климент Охридски“

Катерина Георгиева Тумбалова от СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –

Трифон Трифонов Попов от Медицински университет – София

Любомир Любомиров Гайдарски от Медицински университет – София

 

 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –

Йоана Руменова Кирилова от ЛТУ – София

Даниела Илиева Ангелова от Аграрен университет – Пловдив

 

 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –

Димитър Иванов Раев от НВУ „Васил  Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

 

 

 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –

Борислав Петров Иванов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия

Катерина Костадинова Костадинова от Технически университет – София

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –  

Християн Георгиев Георгиев от НВУ „Васил  Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –

Валери Красимирова Коничева от УНСС – София

 

 

 1. II. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по  целево дарение в размер на 3 000 лева

 

– Силвия Георгиева Николова – СУ „Св. Климент Охридски“

 

III . Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 2 000 лева

 

–    Александър Пламенов Проданов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–    Виктор Делянов Лилов – СМГ „П. Хилендарски“

–    Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София

–    Крум Найденов Александров – СУ „Св. Кл. Охридски“

–    Марин Христов Христов – СМГ „П. Хилендарски“

–    Павел Атанасов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“

 

 

 

 

 1. IV. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 700 лева

 

–   Васил Николов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Деян Деянов Хаджи-Манич – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

–   Преслав Ивайлов Георгиев – СМГ „П. Хилендарски“

–   Явор Ивайлов Христов – СМГ „П. Хилендарски“

 

 

 

 1. Стипендии на носители на бронзови медали от  международни олимпиади в размер на 1 600 лева

 

–   Александър Мирославов Гатев – СМГ „П. Хилендарски“

–   Ангел Антонов Христов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

–   Баян Момчилов Гечев – СМГ „П. Хилендарски“

–   Божидар Данчев Димитров – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Борис Владимиров Михов – СМГ „П. Хилендарски“

–   Веселин Николаев Маркович – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

–   Виктория Цветозарова Иванова – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София

–   Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София

–   Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София

–   Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София

–   Румен Любомиров Димитров – СМГ „П. Хилендарски“

–   Румен Миленов Михов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Явор Мирославов Йорданов – СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Виж и „Справка за стипендиантите за 2023-2024 г.