НАГРАДИ ЕВРИКА ЗА 2023 ГОДИНА И ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА СТИПЕНДИАНТИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

На 30 януари 2024 г. в сградата на НДК в София се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2023 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчват за тридесет и четвърти пореден път за млад мениджър, тридесет и трети за млад фермер и млад изобретател и двадесет и осми за постижения в науката.

Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

За втори път обединихме връчването на наградите „Еврика“ и връчването на удостоверенията за стипендии през последната година. Това е израз на политиката ни за откриване и развитие на млади хора с изявени способности в науката, техниката и технологиите и подготовката  и реализацията им.

Гости на тържеството бяха: Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България; Петър Кънев – народен представител в 49 Народно събрание; акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН, Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България – съорганизатор на конкурса за млад мениджър; проф. д-р Мадлен Данова – зам. ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“; проф. д-р Цветана Стоянова – зам. ректор на УНСС; проф. Каролина Любомирова – зам. ректор на МУ – София.

Церемонията бе открита и водена от доц. Владислав Божилов.

Наградите, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България.

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за постижения в науката получи д-р Десислава Гергинова – гл. ас. инж. химик в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН.

Наградата се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема „ЯМР метаболомика на пчелен мед и вино”, за което й е присъдена образователна и научна степен „Доктор“.

За пръв път е доказано наличието на редуциращия монозахарид хиновоза в пчелен мед, както и наличието на значителни количества трехалулоза в мед от безжилни пчели. Проведени са голям набор от хемометрични анализи, които позволяват да се докаже ботаническият произход на пчелния мед и държавата, производител на виното. Установено е, че виното от типични български сортове се характеризира с по-високо количество захари и висши алкохоли, в сравнение с вина от чуждестранни сортове грозде. Чрез протонни ЯМР спектри са създадени методи за доказване на разреден мед и вино. За пръв път, чрез ЯМР метаболомика са определени профилите на два вида борово сладко и медовина. Резултатите от дисертацията са публикувани в 4 статии – 2 в      списание с Q1, 1 с Q4 и една в списание на БАН. Две от списанията са с висок импакт фактор. Досега са забелязани 39 цитирания на публикуваните статии в чуждестранни източници.

Конкурсът се провежда съвместно от Фондация „Еврика“ и Съюзът на учените в България.

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за млад изобретател получи Мартин Ралчев – асистент маг. инж. в Институт по Роботика при БАН.

Наградата му се присъжда като съавтор в три защитени патенти за изобретения, както следва:

  1. „Двуосен магниточувствителен сензор, съдържащ елементи на Хол“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 17.07.2023 г. Принос на изобретението е широкият температурен обхват на функциониране, необходим за целите на високоточната и слабополевата магнитометрия. Сферата на приложимост е роботиката и мехатронните системи с изкуствен интелект; квантовата комуникация; 3D роботизираната медицина и минимално инвазивната хирургия, включително лапароскопията; безконтактната автоматика; контролно-измервателната технология; автомобилната промишленост; енергетиката; навигацията; биомедицинските изследвания; военното дело и сигурността; контратероризма и др.
  2. „Робот за почистване на подови повърхности“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 15.08.2023 г.
  3. „Робот за UV – дезинфекция“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 16.01.2023 г.

Мартин Ралчев е съавтор на още две изобретения, които са в процес на регистрация, а именно:

– „Устройство за определяне на физико-механичното състояние на деформирани скали и строителни материали“;

–  „Устройство за определяне на подвижността на токоносителите в полупроводници“.

Дяловото участие на Мартин Ралчев в петте изобретения е 75 %.

 

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за млад мениджърполучи капитан инж. Костадин Недев – основател на образователен стартъп и платформа за технологично обучение „Млад изобретател“.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2023 година на Костадин Недев за: успешно реализиране на бизнес проекта „Млад изобретател“ – проект със значим технологичен, социален, образователен и възпитателен ефект. Екипът на Костадин Недев е добър пример за визионерство и кауза, насочени към развитието на човешкия капитал в България.

С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличена:

Симона Стилиянова – съосновател и управляващ партньор на компанията „Основа“ и създател на Zero Waste Sofia – за постигнати резултати и отдаденост на кауза с голямо обществено значение – решаването на проблемите, свързани с прекомерната употреба на пластмаси. Симона Стилиянова е представител на нова вълна млади български предприемачи, които се опитват да отговарят на важни глобални предизвикателства.

 

Носител на наградата ЕВРИКА за 2023 за млад фермер е Даяна Димитрова – земеделски производител и пчелар от община Димитровград.

Тя е студентка в Аграрен университет – Пловдив, специалност „Растителна защита“. Заедно със своето семейство, в стопанствата си в село Бряст и село Ябълково, община Димитровград отглеждат 140 крави, юници и телета, 85 броя овце и 800 дка земя.

 

Приветствия отправиха: Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България; акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН; Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.

 

Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България  връчи удостоверенията на 43 ученици и студенти, определени след конкурс за стипендианти на Фондация „Еврика“ за учебната 2023/2024 година. Те са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; Медицински университет – София; НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен, ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, ПУ „Паисий Хилендарски“, Технически университет – София, УНСС – София, Технически университет – Варна, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив, ЛТУ – София, СМГ „Паисий Хилендарски“, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.

 

 

Стипендиантката Валери Коничева от УНСС – София – носител на именната стипендия „Акад. Евгени Матеев“ отговори на приветствията и благодари за подкрепата.Акад. Кирил Боянов с кратко слово поздрави лауреатите и стипендиантите, честити им отличията и пожела бъдещи успехи на всички. Благодари на всички приятели на фондацията, които са я подпомогнали активно за осъществяването на мисията й – учени, държавници, общественици.

Повече информация за носителите на наградите ЕВРИКА за 2023 г. ще  намерите тук.