БДФ доказва ползата от секторното сътрудничество

 
 

 
 

22.03.2024 | Бюлетин (Публикация от сайта на Български дарителски форум)

 
 

Гражданските организации стават по-силни, когато си помагат взаимно. Убедени в предимствата на сътрудничеството, ние във фондация „Еврика“ винаги сме поддържали инициативи за укрепване и развитие на неправителствения сектор. След като Съюзът на българските фондации и сдружения практически спря да съществува в първите години на новото столетие, в България особено силно се почувства необходимостта от нова организация с голям обществен авторитет, която да обединява активните фондации и да защитава техните позиции по важните въпроси на всички нива.

Така в края на 2003 г. естествено възникна идеята да създадем Българския донорски форум, който по-късно се преименува в Български дарителски форум (БДФ). Желанието ни беше да обменяме информация по актуални проблеми на организацията и управлението на неправителствените организации, да формираме и изразяваме консолидирани мнения по въпроси от нормативен характер.

Всъщност през изминалите 20 години постигнахме много повече. БДФ категорично доказа ползата от секторното сътрудничество. Фондация „Еврика“ и до днес работи съвместно с други организации-членове на Форума с близка по характер дейност – заедно с Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ сме сред съучредителите на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ), където целогодишно се подготвят най-добрите ученици по двата предмета. Малко по-късно се присъедини и още един член на БДФ – Американска фондация за България, която през последните години системно подкрепя УчИМИ.

БДФ ни помага и по много други начини. Използваме платформите му, за да популяризираме годишните награди на фондация „Еврика“ за постижения в науката, млад мениджър, млад изобретател и млад фермер. Така достигаме до по-силни потенциални кандидати. Чрез Форума получаваме актуална информация и анализи за тенденциите в дарителството не само в България, но и в Европа, имаме достъп до информационните услуги на Европейския център на фондациите. Благодарение на БДФ имаме контакти с големи дарители – компании и организации, по-лесно намираме партньори по различни проекти, участваме в полезни обучения. Освен това спокойно мога да нарека Форума инкубатор за новосъздадени фондации – там те получават ценна консултантска помощ.

На застъпничеството на БДФ разчитаме също за подобряване на правната и данъчната среда за дарителство и социални инвестиции в България – за нас е особено важно да се намали административната тежест за дарителите на организации в обществена полза като нашата и те да получат по-големи данъчни облекчения. Сигурен съм, че Форумът ще бъде също в основата на въвеждането на нови, алтернативни методи за ангажиране на хората със значими обществени каузи.