Скръбна вест. Напусна ни Боряна Кадмонова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С дълбока скръб съобщаваме, че на 21 април т.г. завърши своя земен път, напусна ни Боряна Кадмонова. Тя е от основателите на фондация „Еврика“ и дългогодишен неин програмен, а по-късно и изпълнителен директор.  Нейният жизнен път бе изцяло посветен на образователното, научно и техническо израстване на младите хора в България. Изтъкнат деец на движението за ТНТМ, тя пренесе своя неугасващ младежки ентусиазъм и чрез фондация „Еврика“ тази родолюбива инициатива и благородна дейност бе продължена и развивана неуморно през следващите десетилетия. Дейност в подкрепа на образованието във всичките му класни и извънкласни форми, на участието и израстването на младите хора в науката, изобретателството и предприемачеството.

За целокупната си дейност само преди няколко месеца, тя бе отличена и с Почетния знак на Президента на Република България.

Поклон пред светлата й памет!

 

От Фондация „Еврика“

 

Прощаването с Боряна Кадмонова ще бъде на 23 април 2024 г., в 12:30 ч. на Централните Софийски гробища.