Приключи  ХXVI  Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

 

 След направените експертни оценки, защита на авторски идеи и обсъждане по всяко от тематичните направления, специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди както следва:

 

А. За идеи за научни и технически експерименти:

 • Първо място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Елия Никодимова Йорданова и Атанас Гоневски от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София с научен ръководител Вяра Йорданова за научна разработка на тема „Лунна колония“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Весела Радославова Тодорова и Лъчезара Апостолова Маринова от ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София с научен ръководител Ралица Ранчова за научна разработка на тема „Шепота на безтегловността“;

Присъждат се две трети места:

 • Трето място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Христина Мирославова Кирилова, Мирела Атанасова Илчовска и Паулина Александрова Джонева от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София с научен ръководител Анета Филатинова за научна разработка на тема „Космически оранжерии и насъждения“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Деян Милен Ненков и Мариела Станиславова Грозданова от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София с научен ръководител Вяра Йорданова за научна разработка на тема „Космическа радиация. Български уред за измерване на космическа радиация“.

Поощрения:

 • Колектив в състав: Богдан Юлиянов Димитров и Виктория Николаева Кирилова от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София с научен ръководител Вяра Йорданова за научна разработка на тема „Слънчева радиация“;
 • Елизабета Казале от ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора за научна разработка на тема „Космически щит на Земята“;
 • Деница Иванова Стаматова от ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна за научна разработка на тема „Бъдещето: Двигател на Алкубиер“.

 

Б. За космически модели и макети:

 • Първо място – диплом и предметна награда на колектив в състав: Емми Илия Илиева, Алекса Младенова Вълкова и Мария Маринова Колева от ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, гр. Бургас с научни ръководители Грета Стоянова и Таня Сребрева за изработване на макет „CosmoCreati – капсула за живот и работа в Космоса“;

Присъждат се две втори места:

 • Второ място – диплом и предметна награда на Карина Венелин Яханаджиян, на 12 години от Национално училище за танцово изкуство, гр. София с научен ръководител Теодора Лозанова за изработване на макет „Живот на Марс“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Божидар Божидаров Кънчев, на 14 години от ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Варна с научен ръководител Станимира Савова за изработване на макет „Към нови космически дестинации“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Ивона Иванова Желева, на 14 години от ОУ „Гео Милев“, гр. Садово с научен ръководител Мая Димитрова за изработване на макет на Марсоход.

Поощрения:

 • Емили Пламенова Иванова, на 10 години от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Замфирово  с научен ръководител Мадлен Тафраджийска за изработване на макет на изследователски космически кораб „Ева 1“;
 • Калоян Красимиров Йорданов, на 14 години от ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград с научен ръководител Младен Димитров за изработване на макет на космически кораб „Изследовател -1“;
 • Теодор Цветанов Марков, на 10 години от ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен за изработване на макет на Слънчевата система;
 • Колектив в състав: Симона Стоянова Илиева и Евгени Миленов Станкулов, на 16 години от Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София с научен ръководител Ралица Ранчова  за изработване на макет „Аполо 11“;
 • Димитър Георгиев Стоев, на 14 години от ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас с научен ръководител Христина Иванова за изработване на макет на ракета;
 • Християн Цонев Иванов от ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас с научен ръководител Христина Иванова за изработване на макет на бъдеща космическа оранжерия на България;
 • Мариа Атанасова Йорданова, на 12 години от Национално средно училище „София“ с научен ръководител Светла Кирилова за изработване на макет на Слънчевата система.

 

В.  За графични произведения, създадени с помощта на компютър –   рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други:

 Първо място – диплом и предметна награда на Ели Руменова Мишева от СУ „Отец Паисий“, гр. Самоков с научен ръководител Александрина Ганджулова за разработката „Космосът: Миналото и настоящето“;

 • Второ място – диплом и предметна награда на Виктория Красимирова Димова от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово с научен ръководител Красинела Георгиева за образователна виртуална игра „Луната“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Гергана Руменова Пенкова от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Някъде в Космоса”.

 Поощрения:

 • Николай Галинов Ганчев от СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево с научен ръководител Ива Пейкова за компютърна анимация на тема „Космически неволи“;
 • Андреа Светлова Славчева от СУ „Отец Паисий“, село Медковец, обл. Монтана с научен ръководител Диана Попова за разработката „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Мартин Димитров Иванов от ПГИ „Г. С. Раковски“, гр. Ямбол с научен ръководител Гинка Мутафова за разработката „Поглед към далечните светове: Екзопланети“;
 • Светлозар Владимиров Даматов от СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград с научен ръководител Лейла Ахмед за разработката „Слънчева система“;
 • Колектив в състав: Габриела Веселинова Панджурова и Денислав Цветков от СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград с научен ръководител Лейла Ахмед за разработката „Планети в Слънчевата система“;
 • Ясмин Джемал Мюмюн от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”;
 • Гергана Кирилова Кирева от Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково с научен ръководител Людмила Стайкова за компютърна рисунка на тема „В необятния Космос”;
 • Жоро Недялков Топалов от ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград с научен ръководител Катя Гочева за компютърна рисунка на тема „Поглед към безкрайността – Галактически сълзи“;
 • Виктория Тодорова Коджаманова от ПГИИ „Джон Атанасов“, гр. Търговище с научен ръководител Милена Иванова за компютърна рисунка на тема „Девствена душа“;
 • Мария Лазарова Георгиева от Арт ателие „Живопис и мода с Надя“, гр. Бургас с научен ръководител Надя Пеовска за компютърна рисунка на тема „Аз в друго измерение и с други същества.

 

Г.  За литературни творби:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Наргис Йосифова Илиева от ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“, гр. Троян с научен ръководител Теодора Дудева за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството и българската следа в овладяването му”;
 •   Второ място – диплом и предметна награда на Мария Георгиева Георгиева  от ПГ по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра с научен ръководител Кремена Петкова за стихотворението „Космос – днес и утре“;
 •  Трето място – диплом и предметна награда на Мерве Мерсин Невзат от ОУ „Иван Вазов“,село Голямо Враново, обл. Русе с научен ръководител Фериха Юсмянова за есе на тема „Космосът – моят втори дом“.

 Поощрения:

 • Александър Иванов Цочев от ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен с научен ръководител Богомила Милчева за стихотворението „Космос“;
 • Анастасия Георгиева Златева от СУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Бургас с научен ръководител Даниела Костадинова за разказа „На Марс“;
 • Виолетка Живкова Пасева от СУ „Димитър Матевски“, гр. Пловдив за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Дария Владиславова Главинкова от ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен с научен ръководител Анелия Атанасова за разказа „Мисия „Спасение“;
 • Елена Емилова Георгиева от Профилирана гимназия за романски езици „Георги Раковски“, гр. Бургас с научен ръководител Камелия Славейкова за стихотворението „Космос мечтан“;
 • Елфиде Исмаил Шериф от СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград с научен ръководител Лейла Ахмед за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Емилияна Славова Димитрова от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Габрово с научни ръководители Пенка Йотева и Николай Христов за стихотворението „Мечта“;
 • Емона Емануилова Здравкова от 10-то ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Емре Мустафов Наилев от СУ „Димчо Дебелянов, гр. Варна за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“;
 • Калина Краснодарова Сиркова от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна с научен ръководител Ивелина Енчева за есе на тема „Космосът“;
 • Катерина Петьова Божилова от 22 СЕУ „Георги С. Раковски““, гр. София с научен ръководител доц. д-р Владимир Божилов за есе на тема „Вдъхновяващ Космос“;
 • Лъчезар Владиславов Фъзнев от ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен с научен ръководител Богомила Милчева за разказа „Приключенията на един малък изследовател на Космоса“.
 • Мартин Илиев Байчаров от СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен с научен ръководител Пенка Василева за стихотворението „Мечтана космическа мисия“;
 • Симона Василева Василева от ППМГ „Добри Чинтулов, гр. Сливен за есе на тема „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

  

Д. За рисунка:

 • Първо място – диплом и предметна награда на Анна-Мария Илиянова Колева, на 17 години от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна с научен ръководител Ивелина Енчева за рисунка на тема „Земляните на Червената планета“;
 • Второ място – диплом и предметна награда на Есил Халилова Ахмедова, на 15 години от Второ ОУ „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище за рисунка на тема „Галактическа експедиция“;
 • Трето място – диплом и предметна награда на Дария Пойда Максимовна, на 13 години от СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна.

Поощрения:

 • Стефания Георгиева Георгиева, на 16 години от НГПИ „Свети Лука“, гр. София с научен ръководител Татяна Григорово за рисунка на тема „Отвъд Атмосферата“;
  •  Камелия Кулина, на 9 години от ЦПЛР – Център за работа с деца – Плевен с научен ръководител Вяра Савова за рисунка на тема „Космическа станция 2052 г.“;
  •  Хрисия Диан Саханджиева, на 9 години от ИНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ямбол с научен ръководител Лена Иванова за рисунка на тема „Космически хоризонти и открития отвъд границите на познатото“;
  •  Ради Димитров Добрев, на 17 години от ПГТМД – Варна с научен ръководител Русалена Николова за рисунка на тема „Човекът и Космоса“;
  •  Александър Георгиев Данаилов, на 12 години от ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Варна с научен ръководител Марияна Даскалова за рисунка на тема „Космосът и планетата Земя“;
  •  Тодор Петков Хинов, на 12 години от СУ „Васил Левски“,  гр. Севлиево за рисунка на тема „Марс – втори дом на човечеството“;
  •  Хасан Давудов Караалиев, на 14 години от ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, село Езерче, обл. Разград с научен ръководител Емилия Иванова за рисунка на тема „На света няма по-голяма ненавист от ненавистта на невежия към знанието“;
  •  Богиня Петрова Панчева, на 14 години от СУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит с научен ръководител Веселка Стойнова за рисунка на тема „Човекът и Космосът – 45 години от полета на Георги Иванов и Николай Рукавишников“;
  •  Нина Недялкова Недялкова, на 12 години от СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново;
  •  Катерина Петьова Божилова, на 12 години от 22 СЕУ „Г.С.Раковски“, гр. София за рисунка на тема „Моята Вселена“.

   

  ЗАБЕЛЕЖКА:   Тържественото награждаване на лауреатите от конкурса ще се състои в Националния политехнически музей около Деня на народните  будители – 1 ноември, като за точната дата и час ще Ви информираме своевременно.