Стипендианти 2012-2013 година

Общият брой на стипендиантите на фондацията  за учебната 2012/2013 година е 38: 20 от тях са дадени на представители на СУ „Св. Кл. Охридски”, 4 на Медицински университет – София, 2 на Технически университет – София и по един на УАСГ – София, Лесотехнически университет – София, Лесотехнически университет – София, ХТМУ – София, Технически университет – Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Медицински университет – Пловдив, УНСС – София.
Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от национални и международни олимпиади, които учат в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ПМГ „Никола Обрешков” – Бургас, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – Варна и ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък.


Списъкът с имената на стипендиантите за учебната 2012-2013 година може да изтеглите от тук.


Димитър Йорданов Гаджев
Носител на стипендията „Джон Атанасов“ за постижения в овладяването на компютърните науки. Студент в ТУ София и СУ „Св. Кл. Охридски“

Калоян Владимиров Генков
Носител на стипендията „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в овладяване на знания в областта на физиката. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Стоян Димитров Димитров
Носител на стипендията „Акад. Никола Обрешков“ за постижения в овладяването на математиката. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Велико Динков Дончев
Носител на стипендията „Акад. Никола Обрешков“ за постижения в овладяването на математиката. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Силвия Стоянова Стойкова
Носител на стипендията „Акад. Ростислав Каишев“ за овладяване на знания в областта на химията и химичните технологии. Студентка в СУ „Св. Кл. Охридски“

Любомира Ангелова Боянова
Носител на стипендията „Акад. Методи Попов“ за постижения в овладяването на знания в медицината и биологията. Студентка в МУ – София.

Стоян Георгиев Начев
Носител на стипендията „Акад. Дончо Костов“ за постижения в овладяването на аграрните науки, ветеринарните науки и горското стопанство. Студент в ЛТУ, София.

Димитър Манков
Носител на стипендията „Акад. Димитър Мишев“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електротехниката, електрониката и автоматизацията. Студент в ТУ – София.

Данаил Петев Станчев
Носител на стипендията „Акад. Димитър Мишев“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електротехниката, електрониката и автоматизацията. Студент в ТУ – Варна.

Виржиния Александрова
Носител на стипендията „Акад. Ангел Балевски“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии. Студентка в ХТМУ – София.

Росица Валериева Радомирова
Носител на стипендията „Кольо Фичето“ за овладяване на знания в областта на строителството и архитектурата. Студент в УАСГ – София.

Магдалена Ивайлова Стефанова
Носител на стипендията „Акад. Евгени Матеев“ за постижения в овладяване на знанията в областта на икономиката. Студент в УНСС,  София.

Владислав Валериев Харалампиев
Носител на златен медал от международна олимпиада по информатика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Николай Белухов
Носител на златен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Живко Атанасов Георгиев
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по химия. Студент в МУ – София.

Светозар Златков Станков
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Йордан Стефанов Йорданов
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по физика. Ученик в ПМГ „Н. Обрешков“, Казанлък .

Светослав Стефанов Караиванов
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Васил Василев Карайончев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Георги Димитров Магаранов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Георги Николаев Георгиев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по информатика. Ученик в СМГ „П. Хилендарски“.

Иван Вергилиев Георгиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по информатика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Кристиан Христов Киров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Мартин Гошев Мартинов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Студент в МУ – София.

Радослав Александров Александров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Катерина Маринова Найденова
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по физика. Ученичка в ПМГ “Н. Обрешков” – Казанлък.“

Петър Каразапрянов
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по химия. Студент в МУ – София

Тодор Михайлов Марков
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Борислав Атанасов Вълков
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Васил Христов Василев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по химия. Ученик в СМГ „П. Хилендарски“

Виктор Пламенов Радивчев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна.

Владимир Пламенов Милов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Елизар Мариянов Цветков
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в МУ – Пловдив.

Константин Спасов Гундев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Съби Теодосиев Теодосиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Христо Георгиев Рашеев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Ясен Здравков Трифонов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по информатика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Делян Цветанов Георгиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.