Ръководни органи на фондация „Еврика“

Съвет на фондацията

Председател

Акад. Кирил Боянов, дмн

Зам. председатели:

 • Васил Велев
 • Ген. лейтенант Георги Иванов
 • Акад. Ячко Иванов, дтн

Членове по право:

1. Дарители и завещатели (по реда на извършените дарения)

 • „М+С Хидравлик“ АД, Казанлък

2. Представители на държавни институции

 • Министерство на образованието и науката

 

Изборни членове – учени и общественици (по азбучен ред)

 • Чл. кор. проф. Венелин Живков, дтн;
 • Гл. ас. Владимир Божилов
 • Адв. Георги Атанасов;
 • Проф. Георги Михов, дтн;
 • Акад. Дамян Дамянов, дмн;
 • Проф. Диана Петкова, дбн;
 • Динко  Танев;
 • Евгения Стойновска;
 • Проф. Иван Димов, дтн;
 • Проф. Иван Ячев, дтн;
 • Чл. кор. проф. Николай Николов, дмн;
 • Инж. Петър Кънев;
 • Сашо Чакалски;
 • Акад. Чавдар Руменин, дтн

 

Изпълнително бюро

 • Григор Цанков – изпълнителен директор (grigor@evrika.org)
 • Веселина Енева
 • Георги Балански
 • Емил Аспарухов
 • Мая Хараламбиева
 • Стоил Колев – програмен директор
 • Цвета Николова

Председател на фондация „Еврика“

към страница Председател на Фондация „Еврика“

Експерти и служители на фондация „Еврика“

към страница Експерти и служители на фондация „Еврика“