Експерти и служители на фондация „Еврика“

Експерти и служители

  • Десислава Карастоянова (dessy@evrika.org)
  • Димитрина Атанасова
  • Мирела Колева (mirela@evrika.org)
  • Николай Георгиев
  • Цветана Чуклева

Председател на фондация „Еврика“

към страница Председател на фондация „Еврика“

Ръководни органи на фондация „Еврика“

към страница ръководни органи на фондация „Еврика“