Стипендианти 2013-2014 година

На 31 октомври 2013 г. бяха определени стипендиантите на фондация “Еврика” за учебната 2013 – 2014 година.
Общият брой на стипендиантите на Фондация „ЕВРИКА” за учебната 2013/2014 година е 41. 20 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”, 5 на Медицински университет – София, 2 на УАСГ – София и по един на Технически университет – София, Лесотехнически университет – София, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, УНСС – София. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, Математическа гимназия „Атанас Радев“ – Ямбол, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – Варна, Математическа гимназия „Гео Милев“ – Плевен и ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък.

Пълният списък може да видите тук.
************************************************************


Владислав Валериев Харалампиев
Носител на стипендията „Джон Атанасов“ за постижения в овладяването на компютърните науки. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Младен Георгиев Вълков
Носител на стипендията „Акад. Никола Обрешков“ за постижения в овладяването на математиката. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Милена Пламенова Венева
Носител на стипендията „Акад. Никола Обрешков“ за постижения в овладяването на математиката. Студентка в СУ „Св. Кл. Охридски“

Станислав Асенов Хаджийски
Носител на стипендията „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в овладяването на знания в областта на физиката. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Явор Кирилов Новев
Носител на стипендията „Акад. Ростислав Каишев“ за овладяване на знания в областта на химията и химичните технологии. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Кирил Лъчезаров Сурчев
Носител на стипендията „Акад. Методи Попов“ за постижения в овладяването на знания в медицината и биологията. Студент в МУ – София

Александра Ивайлова Вълчева
Носител на стипендията „Акад. Методи Попов“ за постижения в овладяването на знания в медицината и биологията. Студентка в МУ – София

Маргарита Младенова Лазова
Носител на стипендията „Акад. Дончо Костов“ за постижения в овладяването на аграрните науки, ветеринарните науки и горското стопанство. Студентка в ЛТУ- София

Трифон Стефанов Цеков
Носител на стипендията „Акад. Димитър Мишев“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електротехниката, електрониката и автоматизацията. Студент в ТУ – София

Емилия Пламенова Енчева
Носител на стипендията „Акад. Ангел Балевски“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии. Студентка в ШУ „Еп. К. Преславски“.

Павел Павлов Цочев
Носител на стипендията „Кольо Фичето“ за овладяване на знания в областта на строителството и архитектурата. Студент в УАСГ – София

Борислав Ивов Иванов
Носител на стипендията „Кольо Фичето“ за овладяване на знания в областта на строителството и архитектурата. Студент в УАСГ – София

Моника Боянова Иванова
Носител на стипендията „Акад. Евгени Матеев“ за постижения в овладяването на знания в областта на икономиката. Студентка в УНСС – София

Виктория Станимирова Станчева
Носител на стипендията „Акад. Евгени Матеев“ за постижения в овладяването на знания в областта на икономиката. Студентка в ИУ – Варна

Катерина Маринова Найденова
Носител на златен медал от международна средношколска олимпиада по физика. Ученичка в ПМГ „Н. Обрешков“ – Казанлък

Николай Белухов
Носител на златен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Енчо Иванов Мишинев
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по информатика. Ученик в МГ „Атанас Радев“ – Ямбол

Йордан Димитров Йорданов
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

Йордан Стефанов Йорданов
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Петър Антоан Каразапрянов
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по химия. Студент в МУ – София

Светозар Златков Станков
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Светослав Стефанов Караиванов
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Борислав Атанасов Вълков
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Виктор Пламенов Радивчев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

Георги Димитров Магаранов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Делян Цветанов Георгиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Елизар Мариянов Цветков
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в МУ – Пловдив

Калоян Огнянов Дърмонев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Кристиан Христов Киров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Лазар Георгиев Митров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в МУ – София

Любен Стефанов Личев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в МГ „Гео Милев“ – Плевен

Мартин Гошев Мартинов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Студент в МУ – София

Момчил Павлинов Пейчев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по информатика. Ученик в МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна.

Петър Божидаров Пенков
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в СМГ „П. Хилендарски“

Радослав Александров Александров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Съби Теодосиев Теодосиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Христо Георгиев Рашеев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Цветелин Илиянов Илиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Ясен Здравков Трифонов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по информатика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Владимир Пламенов Милов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“