Стипендианти 2015-2016 година

Общ брой на стипендиантите за учебната 2015 – 2016 година – 47.
Стипендии по видове:
– Именни стипендии- 16;
– Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 21;
– Стипендии Хуауей ИКТ – 10
Разпределение на стипендиите по университети и училища:
16 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”, 5 на ШУ „Еп. К. Преславски, 4 на Медицински университет – София, по 2 на Технически университет – София, УАСГ – София, и по един на УНСС – София, Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов, Русенски университет „Ангел Кънчев“, НВУ „Васил Левски“, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, ТУ – София, Филиал Пловдив, Икономически университет – Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Лесотехнически университет – София, Аграрен университет – Пловдив, Медицински университет – Пловдив. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в МГ „Атанас Радев“ – Ямбол, НПМГ – София и СМГ „Паисий Хилендарски“.


Справка за стипендиантите за учебната 2015/2016 година може да изтеглите от тук.


Page1SSPage-2NewS
Page3SSPage4SSPage5SS
Page-6NewS