Стипендианти 2016-2017 година

 
Общ брой на стипендиантите за учебната 2016 – 2017 година – 52
Стипендии по видове:
– Именни стипендии- 16;
– Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 26;
– Стипендии Хуауей ИКТ – 10
Разпределение на стипендиите по университети и училища: 19 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 5 на Медицински университет – София; 4 на Технически университет – София; 3 на ШУ „Еп. Константин Преславски“; по 2 на УНСС – София, Икономически университет – Варна, НВУ „Васил Левски“, УАСГ – София и по един на Медицински университет – Варна, Тракийски университет – Стара Загора, Технически университет – Варна, Технически университет – София, Филиал Пловдив, Медицински университет – Пловдив. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в МГ „Атанас Радев“ – Ямбол, Американски колеж – София, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, НПМГ – София и СМГ „Паисий Хилендарски“.
 
Справка за стипендиантите за учебната 2016/2017 година може да изтеглите от тук