Стипендианти 2017-2018 година

 
Общ брой на стипендиантите за учебната 2017 – 2018 година – 55
Стипендии по видове:
– Именни стипендии- 14;
– Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 31;
– Стипендии Хуауей ИКТ – 10

Разпределение на стипендиите по университети и училища: 22 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 8 на Медицински университет – София; 5 на Технически университет – София; 2 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна и по един на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Икономически университет – Варна, Технически университет – Габрово, УАСГ – София, ХТМУ – София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, Тракийски университет – Стара Загора, Технически университет – Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

 

Справка за стипендиантите за учебната 2017/2018 година може да изтеглите от тук.