Партньори

Институт по математика и информатика – Българска академия на науките

Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences

https://math.bas.bg

 

Федерация на научно-техническите съюзи

Federation of the Scientific Engineering Unions

http://fnts.bg

 

Съюз на математиците в България

Union of Bulgarian Mathematicians

http://www.math.bas.bg/smb

 

Фонд „Научни изследвания“ – Министерство на образованието и науката

Bulgarian National Science Fund – Ministry of Education and Science

https://www.fni.bg

 

Патентно ведомство на Република България

Patent Office of the Republic of Bulgaria

https://www.bpo.bg

 

Съюз на учените в България

Union of Scientists in Bulgaria

http://old.usb-bg.org

 

Съюз на физиците в България

Union of Physicists in Bulgaria

http://upb.phys.uni-sofia.bg

 

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

St. Cyril and St. Methodius International Foundation

https://www.cmfnd.org

 

Национален дворец на децата

National Palace of Children

http://www.npc-bg.org

 

Фондация BCause

BCause Foundation

https://www.bcause.bg

 

Национален политехнически музей

National Polytechnic Museum

http://polytechnic-museum.com

 

Съюз на изобретателите в България

Union of Inventors of Bulgaria

https://sibulgaria.org

 

EFC – European Foundation Centre

https://www.efc.be

 

MILSET – Mouvement International pour le Loisir Scientifique Et Technique

MILSET – The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology

https://milset.org

 

IFIA – International Federation of Inventors’ Associations

https://www.ifia.com

 

OFAJ – Office franco-allemand pour la Jeunesse

FGYO – Franco-German Youth Office

https://www.ofaj.org

 

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

https://www.civicus.org