Партньори

Партньори в страната

Институт по математика и информатика
http://www.math.bas.bg/

Федерация на дружествата за разпространение на знания

Федерация на научно – техничeските съюзи
http://www.fnts-bg.org/

Съюз на математиците в България
http://www.math.bas.bg/smb

Министерство на образованието, младежта и науката – Национален фонд „Научни изследвания“
http://www.nsfb.net

Национално патентно ведомство
http://www.bpo.bg

Съюз на учените в България
http://www.usb-bg.org

Съюз на физиците в България
www.phys.uni-sofia.bg

Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“
http://www.cmfnd.org

Национален дворец на децата
http://www.npc-bg.org

CAF-Bulgaria – Фондация „Помощ за благотворителност в България“
http://www.CAFonline.org/bcaf

Национален политехнически музей
www.polytechnicmuseum.org

Съюз на изобретателите в България
www.sibulgaria.org

Партньори извън страната

EFC – European Foundation Center
http://www.efc.be
http://www.fundersonline.org

MILSET – Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique
http://www.europe.milset.org

IFIA – International Federation of Inventors’ Assciation
http://www.invention-ifia.ch

OFAJ – Office Franco Allemand pour la Jeunesse
http://www.dfyw.org

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation
http://www.civicus.org