Стипендианти 2018-2019 година

 

Общ брой на стипендиантите за учебната 2018 – 2019 година – 46.

Стипендии по видове:

Именни стипендии – 14;

Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 32.

Разпределение на стипендиите по университети и училища: 17 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 7 на Медицински университет – София; 2 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна и по един на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Лесотехнически университет – София, НБУ – София, УАСГ – София, Технически университет – София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, Технически университет – Варна. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, НПМГ – София, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ЕГ „Пловдив“, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, МГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Справка за стипендиите за учебната 2018/2019 година може да изтеглите от тук.