Стипендианти 2019-2020 година

 

Общ брой на стипендиантите за учебната 2019 – 2020 година – 48

Стипендии по видове:

  • Именни стипендии- 15;
  • Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 32
  • Стипендии по целеви дарения – 1

Разпределение на стипендиите по университети и училища: 19 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 6 на Медицински университет – София; по 2 на ШУ „Еп. Константин Преславски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, УАСГ – София и по 1 на Технически университет – София, Филиал Пловдив, Медицински университет – Варна, Икономически университет – Варна, НВУ „В. Левски“, Факултет „Авиационен“ – Долна Митрополия, НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, НПМГ – София, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ПМГ„Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, МГ „Баба Тонка“ – Русе, ПЧМГ – София и ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък.

 

Справка за стипендиите за учебната 2019/2020 година може да изтеглите от тук.