Стипендианти 2010-2011 година

Общият брой на стипендиантите на фондация „Еврика” за учебната 2010/2011 година е 37.

– 21 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”;
– 2 на Медицински университет – София и
– по един на Технически университет – София, УАСГ – София, ХТМУ – София, Аграрен университет – Пловдив, ШУ „Еп. К. Преславски”.
– Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от национални и международни олимпиади, които учат в Софийска математическа гимназия „П. Хилендарски”, ПМГ „Н. Попович” – Шумен, Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” – София, ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък, МГ „Баба Тонка” – Русе, Американски колеж – София и ОМГ „Акад. К. Попов” – Пловдив.

Справката за дадените от фондацията стипендии за учебната 2010/2011 г. може да видите тук, а на снимките са получилите именни стипендии студенти и част от учениците лауреати от олимпиади.


Мира Ненчева
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по биология.
Ученичка в НПМГ
„Акад. Л. Чакалов“, София

Ивайло Странджев
Носител на стипендията „Джон Атанасов“ за постижения в овладяването на компютърните науки. Студент в
СУ „Св. Климент Охридски“

Петя Кърпелова
Носител на стипендията
„Акад. Дончо Костов“ за постижения в овладяването на аграрните науки, ветеринарните науки и горското стопанство. Студентка в Аграрен университет, Пловдив

Христо Колев
Носител на стипендията „Акад. Ростислав Каишев“ за овладяване на знания в областта на химията и химичните технологии. Студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Камелия Станоева
Носител на стипендията „Акад. Методи Попов“ за постижения в овладяването на знания в медицината и биологията. Студентка в СУ „Св. Климент Охридски“

Иван Пандъков
Носител на стипендията „Акад. Димитър Мишев“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електротехниката, електрониката и автоматизацията. Студент в Технически
университет, София

Владислав Харалампиев
Носител на златен медал от международна олимпиада по информатика. Ученик в
СМГ „П. Хилендарски“

Диляна Ангелова
Носител на стипендията „Акад. Ангел Балевски“ за по- стижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните тех- нологии. Студентка в ШУ „Еп. Константин Преславски“

Николай Белухов
Носител на стипендията „Акад. Никола Обрешков“ за постижения в овладяването на математиката. Студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Момчил Молнар
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по физика. Ученик в МГ „Баба Тонка“, Русе

Бранимир Братоев
Носител на стипендията
„Кольо Фичето“ за овладяване на знания в областта на строителството и архитектурата. Студент в УАСГ, София

Михаил Колев
Носител на стипендията „Акад. Евгени Матеев“ за постижения в овладяването на знания в областта на
икономиката. Студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Кристиян Киров
Носител на бронзов медал от международната олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Румен Христов
Носител на златен медал от международната средношколска олимпиада по информатика. Ученик в ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен

Искрен Чернев
Носител на златен медал от международна олимпиада по информатика. Студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Кубрат Данаилов
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в Американски колеж, София

Васил Василев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Студент в ХТМУ, София

Съби Теодосиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Николай Качаров
Носител на стипендията „Акад. Георги Наджаков“
за постижения в овладяване на знания в областта на физиката. Студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Александър Макелов
Носител на сребърни медали от международните олимпиади по математика и физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“