Награди ЕВРИКА


Както и в предишните години, в сътрудничество с висши учебни заведения, медии, обществени, стопански и други организации бяха проведени конкурси за избор на лауреати на престижните награди ЕВРИКА за постижения в науката, за млад изобретател, млад мениджър и млад фермер. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите ЕВРИКА са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение.

Наградите ЕВРИКА за 2019 г. за постижения в науката, за най-добър млад мениджър, млад изобретател и млад фермер бяха връчени в тържествена обстановка на 29 януари 2020 г. – за тридесети пореден път за млад мениджър, двадесет и девети за млад фермер и млад изобретател и двайсет и четвърти за постижения в науката.