Награди ЕВРИКА ЗА 2022 Г.

Наградите „ЕВРИКА“ се връчват за тридесети и трети пореден път за млад мениджър, тридесет и втори за млад фермер и млад изобретател и двадесет и седми за постижения в науката. Те се присъждат на млади хора за техните значими  постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране  на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите ЕВРИКА да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

Наградите „ЕВРИКА” 2022  са присъдени

 

Наградите „ЕВРИКА” 2022  са присъдени на: