Стипендианти 2020-2021 година

 

Общ брой на стипендиантите за учебната 2020 – 2021 година – 46

Стипендии по видове:

  • Именни стипендии- 16;
  • Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 28
  • Стипендии по целеви дарения – 2

 

Разпределение на стипендиите по университети и училища: 16 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 6 на Медицински университет – София; по 2 на Технически университет – София, Медицински университет – Варна, УНСС – София и по 1 на ПУ „Паисий Хилендарски“, ПУ „П. Хилендарски“, Филиал Смолян, УАСГ – София, ШУ „Еп. К. Преславски“, ВВВУ „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия, НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, ПЧМГ – София, НПМГ – София, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ПМГ„Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе и ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък.

 

Справка за стипендиите за учебната 2020/2021 година може да изтеглите от тук.