Дарение

Фондация „Еврика“ е организация, която помага на много деца и млади хора да изявят себе си и своите способности и умения. Тя помага оригиналните ви творчески идеи да станат реалност и да имате успех в осъществяването на смели проекти в науката, техниката и технологиите и те да придобият реални измерения, за да служат на хората и обществото. Много от тях и провежданите инициативи и състезания откриват път към професии на бъдещето и осигуряват старта на личния и колективен устрем към новото, към откривателството. Всичко това изисква създаването на добри условия. Ако си готов да се включиш в осъществяването на мечтите на децата и младите хора да търсят и откриват нови източници в осъществяването на каузи и проекти направи своето добро. Можеш да го направиш и тук чрез on line дарение. Сам избери за какво от многобройните инициативи и дейности на фондация „Еврика“.

Дай своя принос в това да стават все повече успелите българи и да се говори за български път в науката и техниката.

Нека заедно дадем шанс на талантливите да поемат своя път, защото сред тях са и бъдещите откриватели, които ще променят живота на българите. Нека се обединим, за да осигурим стипендии за тези, които вече са доказали способностите си в олимпиади и състезания и така да стават още по- добри. Нека станат повече участниците в школи и прояви, чрез които се развива и удовлетворява жаждата за знания.

Включи се и направи възможно всичко това. Може да го направиш много бързо и тук on line

Дари за:
– Стипендии за ученици с изявени способности;
– Организиране на конкурси и състезания на ученици и студенти;
– Обучение и специализации във водещи научни центрове и институти;
– Създаване на школи за млади учени и специалисти.