Стипендианти 2022-2023 година

Общ брой на стипендиантите за учебната 2022 – 2023 година – 42

Стипендии по видове:

  • Именни стипендии- 16;
  • Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 24
  • Стипендии по целеви дарения – 2

 

Разпределение на стипендиите по университети и училища: 10 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 7 на Медицински университет – София; 3 на НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен, 2 на ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, ПУ „Паисий Хилендарски“ и по 1 на Медицински университет – Пловдив, УНСС – София, Икономически университет – Варна, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ЛТУ – София. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, МГ „Гео Милев“ – Плевен, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, НПМГ – София, ПМГ – Силистра.

 

 

 

Справка за стипендиите за учебната 2022/2023 година може да изтеглите от тук.