Стипендианти 2023-2024 година

Стипендианти 2023-2024 година

 

 

Общ брой на стипендиантите за учебната 2023 – 2024 година – 43

Стипендии по видове:

  • Именни стипендии- 17;
  • Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 25
  • Стипендии по целеви дарения – 1

 

Разпределение на стипендиите по университети и училища: 14 от тях са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; 7 на Медицински университет – София; 2 на НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен и по 1 на ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, ПУ „Паисий Хилендарски“, Технически университет – София, УНСС – София, Технически университет – Варна, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив, ЛТУ – София. Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.

 

Справка за стипандиантите може да изтеглите от тук.

 

src=“https://www.evrika.org/wp-content/uploads/2024/01/IMG_3055SR.jpg“ alt=““ width=“850″ height=“343″ />